Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "adverb between the word "to" and the verb stem" in Nederlands

It is naughty to put an adverb between the word "to" and the verb stem.
Het is stout om een persoonlijk voornaamwoord te wisselen voor een bezittelijk voornaamwoord.

Andere resultaten

If a separable compound verb is supported by an auxiliary verb that needs to be followed by te, the word te stands between the prefix and the verb.
Als bij een scheidbaar werkwoord een hulpwerkwoord staat dat te nodig heeft, komt het woord te tussen het voorvoegsel en het werkwoord.
The conjugation consists of an ending placed on the verb stem.
De vervoeging bestaat uit een einde die op de stam van het werkwoord.
And this little word simply insists on being placed between the prefix and the verb.
Dit kleine woordje wil per se tussen het voorvoegsel en het werkwoord staan.
The word gibanica comes from the word gűba (fold or wrinkle) and the verb gibati (to bend or curve).
Het woord gibanica komt van het woord gűba (vouw of plooi) en het werkwoord gibati (buigen of draaien).
In order to conjugate a Dutch verb, you need to know how to get the verb stem.
Om een Nederlands werkwoord te kunnen vervoegen, moet je eerst weten hoe je de stam kunt maken.
To establish whether we are dealing with a t-verb or a d-verb, we have to look at the last letter of the verb stem.
Om te bepalen of een werkwoord een d- of een t-werkwoord is, kijken we naar de laatste letter van de stam.
The three cases are discussed in detail in Lesson 6.D.: the regular and the irregular verbs with respect to the direct object and the verb "no" (to give).
De drie hier in het kort besproken gevallen, worden uitgebreider behandeld in Les 6.D.: de regelmatige en onregelmatige werkwoorden m.b.t. de plaats van het lijdend voorwerp en het werkwoord "no" (geven).
For regular verbs, this is the [[Re02 | verb stem]].
Voor regelmatige werkwoorden is dit de [[Re02 | stam]].
The word "manti" is used in negative answers or exclamations when the verb is omitted.
Het partikel "manti" wordt gebruikt in ontkennende zinnen (antwoorden of uitroepen) waarin het werkwoord is weggelaten.
In a typical sentence in Greek which uses the verb to be, the verb is placed between the subject and the attribute as in English. The verb to be is είvaι in both the singular and the plural.
In een typical zin in het Grieks which uses de werkwoord zijn, de werkwoord wordt gestoken tussen de subject en de attribuut als in Nederlands. De werkwoord zijn is είvaι in both de enkelvoud en de meervoud.
In a typical sentence in Swedish which uses the verb to be, the verb is placed between the subject and the attribute as in English. The verb to be is är in both the singular and the plural.
In het zweeds wordt het woord du als het woord je in het nederlands gebruikt. Het woord ni in het zweeds wordt als de woorden jullie en u in het nederlands gebruikt.
The linking word yn is used between the verb to be and the main verb.
De verbindingswoord yn wordt gebruikt tussen de werkwoord zijn en de hoofdwerkwoord.
The Latin word "cogito" is derived from the prefix "co," meaning "together," and the verb "agitare," meaning "to shake."
Het Latijnse woord "cogito" is afgeleid van het prefix "co", wat "samen" betekent, en het werkwoord "agitare", wat "schudden" betekent.
The imperative is written as if the word ik (I), precedes the verb.
Het werkwoord in de gebiedende wijs wordt geschreven alsof het woord ik voor het werkwoord staat.
When je (or jij) is the subject, the word order influences the spelling of the verb.
Als je (of jij) het onderwerp is, is de spelling van het werkwoord afhankelijk van de volgorde waarin de woorden staan.
With a pause between the words.
Met een pauze tussen de woorden.
Because I introduced a conflict between the word itself and its color.
Omdat ik een spanning geïntroduceerd heb tussen het woord zelf en zijn kleur.
In Box 6 of Annex C6, the word 'Croatia' is inserted between the words 'European Community' and 'Iceland'.
In vak 6 van bijlage C6 wordt het woord "Kroatië" ingevoegd tussen "Europese Gemeenschap" en "IJsland".
The word voel is the base word to add letters to. We call it the stem of the verb. In the present tense, you can add t or en to the stem, or nothing at all.
De stam geeft aan wat er gebeurt. De andere letters geven extra informatie over wanneer het gebeurt en wie het doet. In de tegenwoordige tijd voegen we t of en aan de stam toe, of helemaal niets.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 84487. Exact: 1. Verstreken tijd: 938 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo