Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "affair last summer" in Nederlands

They had an affair last summer while she was engaged to be married to this man, Mark Rothman.
Ze hadden een verhouding terwijl zij een verloofde had.

Andere resultaten

You will recall that we concluded our discussion of this Convention in the Committee on Civil Liberties and Internal Affairs last summer, and that the final debate on it was to take place in the plenary in September.
U herinnert zich ongetwijfeld dat wij in de Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken al in de zomer van vorig jaar de besprekingen hadden afgerond en dat wij de kwestie in september hier in plenaire vergadering zouden bespreken.
I think she worked here last summer.
Volgens mij heeft zij hier de afgelopen zomer gewerkt.
I tracked him down last summer.
Deze zomer had ik hem gevonden... maar hij wilde me niet zien.
You made five grand last summer babysitting.
Je hebt vorige zomer $5000 verdiend met oppassen.
She knows we kissed last summer.
Ze weet dat we gekust hebben afgelopen zomer.
One of them died last summer.
Eén van hen overleed vorige zomer De ander ben jij.
Ran off his land last summer.
Hij is van zijn land gevlucht afgelopen zomer.
When they altered their wills last summer.
Van toen ze hun testamenten veranderden, vorige zomer.
She started the prison project last summer.
Vorige zomer begon ze met het project in de gevangenis.
Assault charges were dropped last summer.
En vorige zomer aanranding, maar die klacht is uiteindelijk terug ingetrokken.
They met in Paris last summer.
Ze hebben elkaar afgelopen zomer in Parijs ontmoet.
Something happened in the forest last summer.
Er is iets gebeurd in het bos vorige zomer.
Confess that you and Eva had an affair last autumn.
Geef toe dat jij en Eva een affaire hebben gehad in 't najaar.
The nominees all attended confirmation hearings in the Committee on Economic and Monetary Affairs last week.
Alle voorgedragen kandidaten hebben afgelopen week bevestigingshoorzittingen bijgewoond in de Commissie economische en monetaire zaken.
She went to Costa Rica last summer with some guy.
Vorige zomer is ze met een of andere vent naar Costa Rica geweest.
Since last summer, the Catalina Operation.
Sinds afgelopen zomer, operatie Catalina.
We met at this thing in Southampton last summer.
We hebben elkaar bij dat ding ontmoet in Southampton vorige zomer.
You were terribly distant last summer.
Je was heel erg afstandelijk afgelopen zomer.
That is our backyard in Houston last summer.
In onze achtertuin in Houston vorig jaar zomer.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1222. Exact: 1. Verstreken tijd: 301 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo