Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "allay" in Nederlands

wegnemen
weerleggen
bedaren
sussen
ontzenuwen
verminderen
angsten
geruststellen
vermindert
temperen
eventuele vrees weg
leiden om
argwaan
I think we can allay people's fears here.
Ik geloof dat wij de angst van de mensen kunnen wegnemen; ze bang maken heeft geen zin.
I fear, moreover, that I cannot totally allay the disillusionment or disappointment.
Ik vrees bovendien dat ik de ontgoocheling of teleurstelling niet geheel kan wegnemen.
Monitor my reactions and allay your concerns.
Mijn reacties controleren En jouw zorgen weerleggen.
The Justice Department attempts to allay first and fourth amendment concerns but continues to seek data on visitors to an anti-Trump website.
Het Ministerie van Justitie probeert te weerleggen, eerste en vierde wijziging betreft, maar blijft zoeken naar gegevens over de bezoekers van een anti-Trump website.
The great man himself will allay your doubts.
De grote man zal uw twijfel zelf wegnemen.
Perhaps you could allay their fears.
Misschien kunt u hun angsten wegnemen.
If you had any doubts about his culpability, this should allay them.
Als je nog twijfelde aan zijn onschuld, dan zal dit ze wegnemen.
We must introduce people - consumers, employers and employees - to these technologies and allay their fears of them.
Wij moeten de mensen als consument, als werkgever en ook als werknemer in aanraking brengen met deze techniek, hun schrik voor nieuwe technologieën wegnemen.
Now, the governor would like to allay any fears or misconceptions that police shootings in New York City may have bias elements.
De gouverneur wil graag elke angst of misvattingen, dat politieschietpartijen in New York City partijdige elementen kunnen hebben, wegnemen.
I was rather hoping too that the Commissioner would allay my fears, but I am afraid he has not.
Ik had eigenlijk gehoopt dat de commissaris mijn vrees zou wegnemen, maar ik ben bang dat dit niet het geval is.
I wonder if you could just tell us how much food we import from Japan, so that we can allay some public fears in that regard.
Ik vraag mij af of u kunt zeggen hoeveel levensmiddelen wij importeren uit Japan, zodat we enige angst bij de bevolking kunnen wegnemen.
With GeekAlarm! for Linux you can help increase your productivity, reduce eye strain, and allay fatigue.
Met GeekAlarm! voor Linux kunt u helpen uw productiviteit te verhogen, te verminderen vermoeide ogen, en aan het wegnemen vermoeidheid.
I just want to allay any concerns you may have that I don't know what I'm doing.
Ik wil gewoon eventuele zorgen wegnemen die u hebt als je denkt dat ik niet weet wat ik doe.
I think the history behind Riley's bogeyman might allay your fears about the Mantus house.
Ik denk dat de geschiedenis achter Riley's boeman je angsten kan wegnemen van Mantus huis.
According to the Latvian authorities, the reviewed valuations, based on cash flow analysis, should also allay the Commission's doubts as regards their independent character.
Ook de herziene taxaties op basis van een cash flow-analyse zouden volgens de Letse autoriteiten de twijfels van de Commissie over het onafhankelijke karakter ervan moeten wegnemen.
Unfortunately, Commissioner, and this is not your fault, this is a matter on which you cannot allay our fears.
Mijnheer de commissaris, wij hebben onze twijfels - daaraan hebt u overigens geen schuld - en die kunt u niet wegnemen.
I would be most grateful to you, Commissioner, if, today, you could allay my concerns.
Ik zou u dankbaar zijn, mevrouw de commissaris, als u mijn ongerustheid vandaag al zou kunnen wegnemen.
Mr President, I can allay the fears of colleagues: Mrs Frassoni was mixing up committees of inquiry and temporary committees.
Mijnheer de Voorzitter, ik kan de vrees van de collega's wegnemen: mevrouw Frassoni haalde onderzoekscommissies en tijdelijke commissies door elkaar.
This should allay your doubts about his culpability.
Als je nog twijfelde aan zijn onschuld, dan zal dit ze wegnemen.
Indicate some kind of progress, allay fears.
Een soort van vooruitgang tonen, angsten wegnemen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 196. Exact: 196. Verstreken tijd: 106 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo