Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "an important milestone" in Nederlands

The introduction of Pushbullet Pro impacts marks an important milestone.
De invoering van Pushbullet Pro-effecten een belangrijke mijlpaal.
The report of the European Parliament is an important milestone in this policy debate.
Het verslag van het Europees Parlement is een belangrijke mijlpaal in dit beleidsdebat.
Your draft resolution constitutes an important milestone, which we will take into account in our daily work.
Uw ontwerpresolutie vormt een belangrijke mijlpaal, waarmee we in onze dagelijkse werkzaamheden rekening zullen houden.
I hope that Friday's European Council will be an important milestone in this respect.
Ik hoop dat de bijeenkomst van de Europese Raad aanstaande vrijdag zich in dit verband zal ontpoppen tot een belangrijke mijlpaal.
Her many years of work have reached an important milestone today.
Haar jarenlange werkzaamheden hebben vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt.
Today we have achieved an important milestone.
We hebben vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt.
The Posting of Workers Directive 96/71/EC is an important milestone in European labour legislation.
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers is een belangrijke mijlpaal in de Europese arbeidswetgeving.
This deadline has been widely accepted by banking communities and now constitutes an important milestone in the SEPA project.
Deze deadline is breed geaccepteerd door banksectoren en vormt thans een belangrijke mijlpaal in het SEPA-project.
The conference of ministers in Messina in 1955 was an important milestone.
Een belangrijke mijlpaal was de ministersconferentie in Messina in 1955.
That's an important milestone in your romantic passion play.
Dat is een belangrijke mijlpaal in het romantische passiespel.
It is an important milestone when the fear of change develops into excitement and anticipation of what the future holds.
Het is een belangrijke mijlpaal wanneer de angst voor verandering zich ontwikkelt tot opwinding en hoop over wat de toekomst in petto heeft.
This was an important milestone as we celebrated our 30th anniversary!
Dit was een belangrijke mijlpaal terwijl we ons 30ste jubileum vierden!
But after the Gordian knot was cut, everything seemed to run smoothly, and last week ICANN proudly announced that an important milestone was reached.
Maar sinds die knoop doorgehakt werd lijkt alles van een leien dakje te lopen. ICANN kondigde verleden week dan ook met gepaste trots aan dat een belangrijke mijlpaal bereikt werd.
Mr President, this is an important milestone in the creation of the single market.
Mijnheer de Voorzitter, dit is een belangrijke mijlpaal in de vorming van de interne markt.
This regulation marks an important milestone for improving access to medicines in developing countries and it has my full support.
Deze verordening is een belangrijke mijlpaal bij de verbetering van de toegang tot medicijnen in ontwikkelingslanden, en geniet mijn volledige steun.
It has taken a long time, but we can say that we have at last reached an important milestone.
Het heeft even geduurd, maar we kunnen zeggen dat we eindelijk een belangrijke mijlpaal hebben bereikt.
The Czech Presidency considered that the 20th anniversary of this event should be commemorated as an important milestone in European history.
Het Tsjechische voorzitterschap vond dat de twintigste verjaardag van deze gebeurtenis moest worden gevierd als een belangrijke mijlpaal in de Europese geschiedenis.
This new building is for Aluform an important milestone and also a symbol for the continuous success of the company.
Voor Aluform is deze nieuwbouw een belangrijke mijlpaal en tevens een symbool voor het voortschrijdende succes van de onderneming.
This past week was again an important milestone in the history of the Donkervoort D8 GTO. No less than two (Premium) D8 GTOs received their Swiss licence plates.
Afgelopen week was wederom een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de Donkervoort D8 GTO. Maar liefst twee (Premium) D8 GTO's verkregen namelijk een Zwitsers kenteken.
These recent results are an important milestone in the road to commercial deployment of AUTOSAR standards.
Deze recente resultaten zijn een belangrijke mijlpaal op de weg naar de commerciële implementatie van AUTOSAR normen. Array Array
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 77. Exact: 77. Verstreken tijd: 147 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo