Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "appliance" in Nederlands

apparaat
toestel
haard
apparatuur
gastoestel uitrustingsstuk
gastoestellen
Appliance koelapparaat
huishoudtoestellen
koelapparaten
Great another household appliance choosing a life of crime.
Geweldig, weer een huishoudelijk apparaat dat een crimineel leven verkiest.
For legal reasons, a Synthetic appliance cannot self-examine.
Om juridische redenen mag een synthetisch apparaat zich niet zelf onderzoeken.
Beleko uses the L900 appliance to realise general skin improvement.
Beleko maakt gebruik van het L900 toestel om algemene huidverbetering te realiseren.
Patient supplies the appliance private residences.
Patiënt levert het toestel aan privé woonplaatsen.
We can supply you with an appliance wherever you live.
Waar u ook woont, we kunnen u een haard leveren.
We would advise it if you owned a triangular shaped appliance, such as 4600 or 4200 DP.
Die bevelen we aan, als uw haard driehoekig van vorm is, zoals bijvoorbeeld de 4600 of de 4200 DP, notamment.
Hear you got a broken appliance, ma'am.
Ik hoor dat u een kapot apparaat hebt, mevrouw.
I already have a five-year run rate plus a full market forecast for my appliance.
Ik heb al een vijfjarenplan plus een volledige marktvoorspelling voor mijn apparaat.
This is very compact and portable appliance for the measurement of the pulmonary muscular strength.
Zeer compact en draagbaar toestel voor het meten van de respiratoire spierkracht.
It is time and fuel saving appliance.
Het is tijd en brandstof besparende apparaat.
It protects your hair from being sucked into and tangled inside the appliance.
Het beschermt uw haar naar binnen worden gezogen in en verward in het apparaat.
The appliance can also be used for pain management.
Het toestel kan eveneens ingezet worden voor pijnbestrijding.
The appliance is supplied complete and functional.
Het toestel wordt geleverd compleet en functionele.
The appliance measures all standard spirometry values, pre and post bronchodilatation.
Het toestel meet alle standaard spirometriewaarden, pre- en postbronchodilatatie.
The appliance measures all standard spirometry values, pre and post SpiroUSB is delivered with extensive user software.
Het toestel meet alle standaar spirometriewaarden, pre- en SpiroUSB wordt geleverd met een uitgebreide gebruikerssoftware.
The electrical cord of this appliance cannot be replaced.
Het elektrische snoer van dit apparaat kan niet worden vervangen.
Restore understand it euvel of connecting the large end appliance out.
Herstel begrijp het euvel van het aansluiten van het grote einde apparaat buiten.
Sandwich makers are a great appliance to have around the kitchen.
Wafelijzer zijn een groot apparaat te hebben rond de keuken.
Protect the appliance from limescale deposits and improves taste and aroma of coffee.
Beschermt het apparaat tegen kalkaanslag en verbetert de smaak en het aroma van de koffie.
The negative connects directly from the power plug to the appliance.
De negatieve verbindt rechtstreeks vanuit de stekker op het toestel.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 911. Exact: 911. Verstreken tijd: 112 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo