Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: approve of
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "approve" in Nederlands

Suggesties

But my father wouldn't approve.
Maar m'n vader zou 't niet goedkeuren.
The Union should therefore approve the Rail Protocol.
De Unie moet het Protocol voor rijdend spoorwegmaterieel derhalve goedkeuren.
Nobody gets made unless we all approve.
Niemand hoort erbij zonder dat we het allemaal goedkeuren.
I don't think that General Kirsch would approve.
Ik denk niet dat generaal Kirsch dat zou goedkeuren.
Besides, I would not approve.
Trouwens, ik zou het niet goedkeuren.
Raphy, I have to get her to approve this stuff.
Ralphy, ze moet deze spullen goedkeuren.
But Daddy wouldn't approve anyway.
Maar papa zou het toch niet goedkeuren.
We personally talk with the majority of women before we approve their profiles.
We spreken persoonlijk met de meeste vrouwen voor we hun profiel goedkeuren.
You know the administration needs to approve all of this.
Je weet dat de leiding dit allemaal moet goedkeuren.
You went behind my back, made deals you knew I wouldn't approve.
Je ging achter mijn rug om. Maakte deals waarvan je wist dat ik ze niet zou goedkeuren.
Daniel, your father would never approve.
Daniel, je vader zou het nooit goedkeuren.
But your mother superior wouldn't approve.
Maar je moeder-overste zal het niet goedkeuren.
I cannot approve another loan to a government which already holds significant debts.
Ik kan niet nog een lening goedkeuren die reeds aanzienlijke schulden heeft.
A majority of the board must approve executive hiring.
Een meerderheid van de raad moet directieaanname goedkeuren.
As the head of intelligence, I will never approve this.
Als hoofd inlichtingendienst zal ik dit nooit goedkeuren.
I wonder if Starfleet would approve?
Ik vraag me af of Starfleet het zou goedkeuren.
I don't think Sebastian would approve.
Ik denk dat Sebastian het niet zou goedkeuren.
Your mother wouldn't approve either.
Jou moeder zou het ook niet goed vinden.
Although you did approve the makeup.
Hoewel je de make up wel hebt goedgekeurd.
Congratulations on having Brackett approve this insane mission.
Gefeliciteerd dat je deze krankzinnige missie er bij Brackett doorkreeg.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5217. Exact: 5217. Verstreken tijd: 160 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo