Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "as many as" in Nederlands

zoveel als maar liefst zo veel als
zovelen als
zo vaak als
zoveel mogelijk wel zo veel mogelijk
niet minder
minder dan

Suggesties

Not as many as last time.
Niet zoveel als de vorige keer.
Nearly four times as many as the same month last year.
Bijna vier keer zoveel als dezelfde maand vorig jaar.
It was quite the international gathering, because as many as 49 nationalities were represented.
Een internationaal gezelschap was het ook te noemen, want maar liefst 49 nationaliteiten waren vertegenwoordigd.
The mining operations brought life to the village with as many as 168...
De mijndrift bracht leven in het dorp met maar liefst 168...
Batch conversion - Convert as many as 200 PDF files at one time.
Batch conversie - Converteren zo veel als 200 PDF bestanden in een keer.
Not as many as I would like.
Niet zo veel als ik zou willen.
Not as many as you, but enough.
Niet zoveel als jij, maar genoeg.
Inflict casualties, as many as possible.
Veroorzaak slachtoffers, zoveel als je kunt.
Not as many as some would like.
Niet zoveel als sommige zouden willen.
Each year, as many as 100 million lightning bolts strike the forest.
Elk jaar treffen zoveel als 100 miljoen bliksemflitsen het bos.
Well, not as many as if they release that virus.
Niet zoveel als wanneer ze het virus vrijlaten.
I can make as many as you want.
Ik maak er zoveel als je wilt.
Not as many as you, but enough.
Niet zoveel als jij, maar toch.
I brought as many as I could find.
Heb er zoveel als mogelijk meegebracht.
There are as many as 32 protected areas in this region.
Op dit grondgebied zijn er maar liefst 32 beschermde gebieden.
Upgrade your navigation device with as many as three functions in 3D.
Breid uw navigatieapparaat uit met maar liefst drie 3D-functies.
Each coin can belong to as many as 3 sets.
Elke munt kan behoren tot maar liefst 3 sets.
Dog Game Collect bones as many as you can before time runs...
Dog Game Verzamel botten zoveel als je kan voor de tijd om...
Den Burg has as many as 64 buildings in the Dutch National Monuments register.
Den Burg telt maar liefst 64 inschrijvingen in het Rijksmonumentenregister.
Twice as many as we have.
Twee maal zoveel als wij hebben.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1377. Exact: 1377. Verstreken tijd: 286 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo