Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "at least" in Nederlands

Suggesties

4433
1205
Recommendation by at least three responsible people is required.
Aanbeveling door ten minste drie personen die er op aangesproken kunnen worden, is vereist.
Authorizations shall be reviewed at least every four years.
Deze vergunningen worden ten minste om de vier jaar aan een nieuw onderzoek onderworpen.
His parents could at least correspond.
Zijn ouders konden tenminste brieven schrijven aan elkaar.
The relations between the classes softened, at least outwardly.
De betrekkingen tussen de klassen verminderden, tenminste uiterlijk, aan spanning.
Five skimmers and at least, at least 15 Cardassian dead.
Vijf hovercrafts. En minstens 1 5 dode Cardassianen.
The Marseille - Propriano line must offer at least 200 places in sleeping accommodation in at least 55 cabins; at least 55 places for cars.
De lijn Marseille-Propriano moet beschikken over minstens 200 slaapplaatsen in minstens 55 hutten en minstens 55 plaatsen voor auto's.
Institutions shall revalue trading book positions at least daily.
De instellingen herwaarderen de posities in de handelsportefeuille ten minste dagelijks.
Institutions shall calculate this number at least weekly.
Dit cijfer wordt door de instellingen ten minste eenmaal per week berekend.
A project must involve at least 200 participants.
Bij een project moeten ten minste 200 deelnemers betrokken zijn.
Immersion cured for at least 4 days and pre-cooked.
In een pekelbad gezouten gedurende ten minste 4 dagen en voorgekookt.
This analysis and documentation shall be updated at least annually.
Dit onderzoek en deze documentatie worden ten minste eenmaal per jaar geactualiseerd.
Strongly aerate mineral medium for at least 20 min.
Anorganisch medium wordt gedurende ten minste 20 min. krachtig belucht.
Those written policies shall be reviewed at least annually.
Deze schriftelijk vastgelegde beleidslijnen worden ten minste eenmaal per jaar geëvalueerd.
Doctorates will involve establishments from at least three different European countries.
Bij doctoraten zullen instellingen in ten minste drie verschillende Europese landen worden betrokken.
Since July 2005, disciplinary committees have suspended at least 41 students for at least two semesters.
Disciplinaire commissies hebben sinds juli 2005 ten minste 41 studenten voor minstens twee semesters geschorst.
Some gynécos (especially in the United States) recommend that all women of childbearing age to take at least 400 mcg/ day continuously, and especially at least 2 months before conception.
Sommige gynécos (vooral in de Verenigde Staten) te bevelen dat alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd ten minste te nemen 400 mcg/ dag continu en in het bijzonder tenminste 2 maanden voor de conceptie.
the event must bring together at least 50 participants of at least three different nationalities;
het evenement moet minstens 50 deelnemers samenbrengen van minstens drie verschillende nationaliteiten;
By contrast, CEBS's Charter provides that decisions shall require at least 255 votes in favour, cast by at least two-thirds of the Member States.
Het charter van het CEBS bepaalt daarentegen dat besluiten tot stand komen bij ten minste 255 stemmen voor uitgebracht door ten minste twee derde van de lidstaten.
After being dried for storage, Aglio Bianco Polesano is made up of at least 35 % dry matter and at least 20 % carbohydrates.
De Aglio Bianco Polesano bestaat - nadat hij gedroogd is om te bewaren - uit minstens 35 % droge bestanddelen en minstens 20 % koolhydraten.
Funding requests may be submitted only by consortia comprising at least four bodies from at least four eligible countries.
Er kunnen alleen financieringsaanvragen worden ingediend door consortia bestaande uit minstens 4 organisaties uit minstens 4 verschillende in aanmerking komende landen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 75909. Exact: 75909. Verstreken tijd: 385 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo