Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: to authorize
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "authorize" in Nederlands

goedkeuren
machtigen
autoriseren
toestemming toestaan dat
autoriseer
toelaten
geautoriseerd
toestaat

Suggesties

201
And I cannot authorize this mission.
En deze missie kan ik niet goedkeuren.
I can't authorize an increase like this, Sharona.
Ik kan zulk een opslag niet goedkeuren, Sharona.
I can't authorize an Alpha Team.
Ik kan geen Alpha team machtigen.
You may authorize the launch when ready.
Je mag de lancering autoriseren, zodra je er klaar voor bent.
I'm not sure I can authorize that.
Ik ben niet zeker of ik dat kan autoriseren.
And I cannot authorize this mission.
En ik kan deze missie niet goedkeuren.
We need to start talking to whoever it is that can authorize Tahir's release.
We moeten gaan praten met degene die Tahir's vrijlating moet goedkeuren.
The bank manager remembers the withdrawal because he had to personally authorize it.
De bankdirecteur herinnert zich de opname nog, omdat hij die persoonlijk moest goedkeuren.
No one below me can authorize his use.
Niemand onder mij kan dit autoriseren.
But as Charles is king, only he can authorize a military strike.
Als koning kan alleen Charles een militaire actie autoriseren.
I won't authorize him to continue...
Ik geef hem geen toestemming om verder te gaan...
Unfortunately I cannot authorize your entry.
Jammer genoeg kan ik jullie geen toestemming geven naar binnen te gaan.
You didn't authorize that test.
Voor dat onderzoek had je geen toelating gegeven.
Should I authorize all mobile assets?
Zal ik Langley op niveau drie inschakelen?
I didn't authorize this procedure.
Ik heb deze handeling niet geautoriseerd.
I can't authorize overtime for you, AndyJr.
Ik kan geen overwerk voor je uitbetalen, Andy jr.
Only state officials can authorize an emergency broadcast.
Alleen een staatsambtenaar kan toestaan dat er een nooduitzending mag worden uitgezonden.
They'll never authorize an Op.
We zullen nooit in actie komen.
Because they wouldn't authorize it.
Omdat ze niet zou toestaan het.
And you will authorize Mrs. Johnson's hiring starting tomorrow morning.
Tevens zal je goedkeuren dat mevrouw Johnson wordt aangenomen, met ingang van morgenochtend.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 726. Exact: 726. Verstreken tijd: 79 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo