Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "balance" in Nederlands

Suggesties

2794
2654
778
636
537
337
218
Because in life there must be balance.
Er moet namelijk altijd evenwicht zijn in het leven.
The Mafia in Corleone made their Bombs ending balance.
De maffia uit Corleone maakte met hun bommen een einde aan het evenwicht.
Breathe and relax for inner balance.
Haal adem en ontspan je voor innerlijke balans.
Other parts are more about keeping your balance.
Andere delen gaan meer over het behouden van je balans.
The Commission shall also decommit the balance of commitments.
De Commissie haalt tevens het niet-gebruikte saldo van de kredieten door.
The balance of outstanding commitments transferred to the 9th EDF on closure came to EUR 177577860,57 consisting of a balance of EUR 127593740,38 to be disbursed and a balance of EUR 49984120,19 to be contracted.
Het saldo van de openstaande vastleggingen die bij afsluiting naar het 9e EOF zijn overgedragen, bedroeg 177577860,57 EUR, bestaande uit een uit te betalen saldo van 127593740,38 EUR en een te contracteren saldo van 49984120,19 EUR.
Depends on their balance with the environment.
Het hangt af van het evenwicht met hun omgeving.
Royal Power supports hormonal balance, energy and alertness.
Royal Power ondersteunt het hormonale evenwicht, energie en algemene alertheid.
Restful moments are important to restore or preserve inner balance.
Rustmomenten zijn belangrijk om het innerlijke evenwicht te herstellen of te bewaren.
Question: Alcohol affects the balance.
Vraag: Alcohol heeft een invloed op het evenwicht.
Magnesium is an important cofactor in maintaining an electrical balance across membranes.
Magnesium is een belangrijke co-factor in het behoud van een elektrische balans over membranen.
Ego and Self finally attain a perfect balance.
Het ego en het Zelf bereiken uiteindelijk een perfect evenwicht.
Another shock brought him out of balance.
Maar het was een andere schok die hem uit balans bracht.
Good balance and depth, great future.
Goede balans en diepte, heeft een grote toekomst voor zich.
GREEN is balance, harmony and stabilization.
GROEN is in balans zijn, harmonie en stabiliteit.
Include strength, endurance, flexibility and balance exercises.
Doe oefeningen voor het verbeteren van kracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en evenwicht.
We constantly have to maintain this balance.
Deze balans moet men voortdurend in de gaten houden.
That is the balance I suppose.
Want om dat evenwicht gaat het, veronderstel ik.
Let us maintain the Lisbon balance overall.
Laten we op alle gebieden het evenwicht van Lissabon in stand houden.
This financial balance, therefore, must be protected.
Het is dan ook belangrijk dat dit financiële evenwicht wordt beschermd.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 14906. Exact: 14906. Verstreken tijd: 213 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo