Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "be moving their way up the block" in Nederlands

I don't know, but they seem to be moving their way up the block.
Het lijkt erop dat ze naar boven komen.

Andere resultaten

On their way up the river as we speak. Cool.
Castle, een beetje hulp? Julian, het is goed.
The 60 man Fretilin garrison is here, and there are rumours that Indonesian soldiers... are making their way up the road from Batugade.
Er is hier een 60 man sterk Fretilin garnizoen, en er zijn geruchten, dat Indonesische soldaten naderen... over de weg vanaf Batugade.
I've got a half-dozen cruisers on their way up the hill right now.
Er komen nu al een half dozijn wagens de heuvel op.
The brave patriots made their way up the hillside, prepared for whatever the devious red coats might inflict next.
De dappere patriotten maakten hun weg richting de helling, bereiden zich voor op wat omslachtig iets de rode jassen nu zullen toebrengen.
But if they are there, the gold seekers making their way up the Cuminapanema river are on a collision course.
De Zoë gaan niet naar het verboden gebied in het noorden, waar volgens hen een stam van reuzen woont.
The brave patriots made their way up the hillside, prepared for whatever the devious red coats might inflict next.
De dappere patriotten klommen de heuvel op in afwachting van wat de Britten daarna zouden doen.
Part of the reason Montjuïc is perfect for escaping the crowds is that many of said crowds can't be bothered making their way up the somewhat taxing slopes.
Deel van de reden hiervoor is dat Montjuïc perfect is voor het ontsnappen aan de drukte, omdat veel van deze mensenmenigte geen zin heeft om de ietwat steile hellingen op te klimmen.
Others who have questioned more generally some of the working methodologies or shown initiative to make improvements have been forced to remain silent in order to advance their way up the hierarchical ladder.
Andere personen, die meer in het algemeen bepaalde werkmethoden ter discussie hebben gesteld of initiatieven hebben genomen om verbeteringen voor te stellen, werden gedwongen hun mond te houden, wilden zij kans maken op een promotie.
Sir, tracking says they're on their way up the Florida coastline,
Ze vliegen langs de kust van Florida.
You're saying someone is killing their way up the ladder?
Je zegt dat iemand zich een weg naar boven vermoordt?
Lana and her attorney are on their way up.
Lana en haar advocaat zijn onderweg.
Usually, they work their way up.
Normaal, moeten ze onderaan beginnen.
Ma'am, the Glovers are on their way up.
Mevrouw, de Glovers zijn onderweg naar boven.
The Richards are on their way up.
De Richards zijn onderweg naar boven.
They're on their way up from the second floor.
Ze komen naar boven van de tweede verdieping.
They're on their way up now.
Ze zijn al op weg hier naar toe.
There are some policemen on their way up to see you.
Er zijn enkele politiemensen onderweg naar boven om u te spreken.
Your parents are on their way up here.
Jullie ouders zijn op weg naar boven.
Naj and his bodyguard are on their way up.
Naj en z'n lijfwacht gaan naar boven.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 56772. Exact: 1. Verstreken tijd: 1314 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo