Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "belief" in Nederlands

Suggesties

My own consumption reflects this belief.
Mijn eigen consumptie is een afspiegeling van dat geloof.
It does take belief, too.
Het heeft ook het geloof nodig.
Their Intention from belief has succeeded.
Hun Intentie vanuit overtuiging is geslaagd zou ik zeggen.
Her dream shouldn't outrank my religious belief.
Haar droom moet niet belangrijker zijn dan mijn religieuze overtuiging.
Non-discrimination based on "belief" is also problematic.
Non-discriminatie op grond van "overtuiging" levert ook problemen op.
This place runs on imagination, on belief.
Deze plek draait op verbeelding, op geloof.
I wish I shared your belief in her.
Deelde ik jouw geloof in haar maar.
They're trying to stem your belief, Henry.
Ze proberen jouw geloof tegen te houden, Henry.
We have this antiquated belief in the myth of goodness and evil.
Wij hebben een achterhaald geloof in de mythe van goed en kwaad.
A central premise of traditional belief is that we were created separately from all the other animals.
Een centrale stelling van traditioneel geloof is dat we apart van alle andere dieren zijn geschapen.
His psychotic belief in his own righteousness is too strong.
Zijn psychotische geloof in zijn eigen gerechtigheid is te sterk.
And I caught belief... like a disease.
Ik liep het geloof op alsof het een ziekte was.
Unwavering belief in the church is difficult to sustain.
Onwrikbaar geloof in de kerk is moeilijk vol te houden.
It's a symbol of my individuality and my belief in personal freedom.
Het symbool van mijn individualiteit en mijn geloof in persoonlijke vrijheid.
He investigates systems of belief, why people believe.
Hij onderzoekt systemen van geloof, waarom mensen geloven.
Mom, you really have to choose here between science and belief.
Ma, je moet hier echt kiezen tussen wetenschap en geloof.
But only belief... can conquer the spirit.
Maar alleen geloof... kan de geest veroveren.
Our belief in rebirth will spread far and wide.
Ons geloof in wedergeboorte zal zich wijd en zijd verspreiden.
I have no intention of recanting my belief - under any circumstances...
Ik ben niet van plan om mijn geloof te herroepen, onder geen enkel beding.
Right now, their belief in evil is uniting them.
Nu brengt hun geloof in het kwaad hen dichter bij elkaar.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4550. Exact: 4550. Verstreken tijd: 82 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo