Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "believe" in Nederlands

Suggesties

+10k
+10k
+10k
7401
But maybe you can believe in family.
Maar misschien kan je in "Familie" geloven.
Everyone would believe that you killed yourself.
Iedereen zou geloven dat je zelfmoord gepleegd zou hebben.
You wouldn't believe the people involved.
Je gaat niet geloven welke mensen hierbij betrokken zijn.
Some researchers believe that this has natural explanations...
Sommige onderzoekers geloven dat er een natuurlijke verklaring voor is...
Meaning they believe in the coming Armageddon.
Wat betekent dat ze geloven in de aankomende armageddon.
No one would believe me anyway.
Niemand zal me toch geloven, dus laat me gewoon naar huis gaan.
We just believe in valid truths.
We hebben net geloven in het goede waarheden.
I cannot believe that you guys double-booked breakfast.
Ik kan niet geloven dat jullie dubbele plannen hebben gemaakt voor het ontbijt.
They only tell crazy stories nobody would believe.
Ze vertellen alleen gekke verhalen dat niemand het zou geloven.
Some believe confession helps a guilty soul find peace...
Sommigen geloven dat een bekentenis een schuldige ziel helpt rust vinden...
You may not believe me now.
Je gelooft me nu misschien niet... maar dat zul je wel.
I cannot believe you would call...
Ik kan niet geloven dat je bent langsgekomen.
No, I believe they met only recently.
Kennen zij elkaar al lang? - Nee, pas sinds kort, geloof ik.
I no longer care what you believe.
Het interesseert mij niet langer, wat je gelooft.
I believe they shared a mathematics tutor.
Ik geloof dat ze samen dezelfde wiskunde leraar hadden.
One that I believe printed our gun.
Eentje waarvan ik geloof dat het onze wapen maakte.
I believe she prefers your ugali.
Ik geloof dat ze liever je Ugali heeft.
I believe he means you harm.
Ik ben ervan overtuigd dat hij je kwaad wil doen.
I cannot believe you just forged my signature.
Ik kan niet geloven dat je net mijn handtekening vervalste.
Even superstitious Booth doesn't believe in psychics.
Zie je wel, zelfs de bijgelovige Booth gelooft niet in mediums.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 93662. Exact: 93662. Verstreken tijd: 223 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo