Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: from beneath
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "beneath" in Nederlands

eronder
daaronder
onderaan
onder min voor
onwaardig
laag voor
Beneath
achter hieronder
voet
vanonder
onderstaande
waardig
Benedenwereld

Suggesties

And beneath it all, the old drumbeat of injustice.
En daaronder het trommelgeroffel van onrecht.
Nothing left remarkable beneath the visiting moon.
Er is niet opmerkelijks over onder de wassende maan.
160 meters beneath us and rising quickly.
Het zit 160 meter onder ons... en het stijgt snel.
The sky and everything beneath it.
De lucht... en alles wat er onder zit.
But the forces unleashed beneath Thera were now unstoppable.
Maar de krachten die ontketend waren onder Thera, waren niet meer te stoppen.
They recovered a nine beneath his mattress.
Zij vonden een negen mm onder zijn matras terug.
Another just beneath the sternum punctured the aorta.
Een andere, net onder het borstbeen, doorboorde de aorta.
Stannish just broke through beneath me.
Stannish brak net door de wolken onder me.
Shoot him just beneath the dome.
Ik kom op aan zijn rechterflank, raak hem onder de koepel.
That they're buried beneath layers of psychosis.
Dat ze onder de lagen van haar psychose verborgen zitten.
He thinks everyone is beneath him.
Hij denkt dat iedereen minder is dan hij.
It hides beneath the Rose in Saint-Sulpice.
Hij is weggestopt onder de Roos in Saint- Sulpice.
The roads we walk have demons beneath.
Er zitten demonen onder het pad dat we bewandelen.
Down beneath these clouds something drastic is happening.
Onder deze lucht is er iets drastisch aan het gebeuren.
Infections can hide deep beneath the skin.
Een infectie kan diep onder de huid verstopt zitten.
Commencing cutting 12 lengths beneath the mine.
Ik start met snijden, 30 centimeter onder de mijn.
Basil Hayden hid beneath the floorboards as advertised.
Basil Hayden heeft het, zoals gezegd, onder de vloer verborgen.
This pathetic attempt at reverse psychology is beneath you.
Frasier, deze zielige poging van omgekeerde psychologie is ver onder je nivo.
Engaging with extremists is beneath you.
Je ophouden met extremisten is niets voor jou.
It was something hidden beneath the cathedral.
Het was iets dat verborgen lag beneden de kathedraal.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4424. Exact: 4424. Verstreken tijd: 101 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo