Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "blister" in Nederlands

Zoek blister in: Definitie Synoniemen
blaar
strip
blisterverpakking blister
doordrukstrip
blaren
blisterstrip
blisterfolie
blistervakje

Suggesties

122
77
I only stopped because I was getting a blister.
Ik alleen gestopt omdat Ik kreeg een blaar.
Form a blister, a counterirritant to help you with effusion.
Het vormt een blaar, om uw lichaam te helpen met vochteffusie.
Remove the tablet from the blister with dry hands.
Haal de tablet met droge handen uit de strip.
Advagraf prolonged-release capsules should be taken immediately following removal from the blister.
Advagraf capsules met verlengde afgifte dienen direct na uitname uit de blisterverpakking te worden ingenomen.
Each blister contains 10 oral lyophilisates.
Iedere blisterverpakking bevat 10 lyofilisaten voor oraal gebruik.
The hard capsules should not be pushed through the blister foil.
De harde capsules mogen niet door de folie van de blisterverpakking gedrukt worden.
The syringes are provided either with or without a blister wrapping.
De spuiten zijn verkrijgbaar in blisterverpakking of in niet-geblisterde verpakking.
The syringes are provided either with or without an automatic needle guard or blister wrapping.
De spuiten zijn verkrijgbaar in blisterverpakking, met of zonder een automatische naaldbeschermer of in niet-geblisterde verpakking.
Take the prolonged-release capsules immediately following removal from the blister.
Advagraf capsules met verlengde afgifte dienen direct na uitname uit de blisterverpakking te worden ingenomen
Do not use Aerinaze after the expiry date which is stated on the blister.
Gebruik Aerinaze niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blisterverpakking.
One blister contains 7, 10 or 14 film-coated tablets.
Eén blisterverpakking bevat 7, 10 of 14 filmomhulde tabletten.
Take the dose immediately after removal from the blister.
Neem de dosis onmiddellijk in nadat u die uit de blisterverpakking heeft genomen.
Clear (Aclar/ PVC/ Aluminium) blister of 14 tablets.
Doorschijnende (Aclar/PVC/aluminium) blisterverpakking met 14 tabletten.
Store in the original blister package in order to protect from moisture.
Bewaren in de oorspronkelijke blisterverpakking ter bescherming tegen vocht.
Capsules should be taken immediately following removal from the blister.
Capsules dienen direct na uitname uit de blisterverpakking te worden ingenomen.
Tear off one tablet pocket Each blister contains six tablet pockets, which are separated by perforations.
Scheur één tabletvakje los Elke blisterverpakking bevat zes tabletvakjes, die van elkaar zijn gescheiden door perforaties.
Keep the blister in the outer carton.
Bewaar de blisterverpakking in de buitenverpakking.
Keep the bottle or blister package tightly closed.
Fles of blisterverpakking goed gesloten houden.
Keep the bottle or blister tightly closed.
Fles of blisterverpakking goed gesloten houden.
Tear off a section from the blister at the perforation.
Scheur een gedeelte van de blisterverpakking bij de perforatie.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 518. Exact: 518. Verstreken tijd: 164 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo