Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "bruise" in Nederlands

kneuzing
bloeduitstorting
bult
buil
kneuzen
blauwe plek blauwe plekken
kneuzingen
wond
Coloration indicates that this bruise predates these more recent wounds.
De kleur wijst er op dat deze kneuzing ouder is dan deze meer recente wonden.
Explains Jason's bruise in P.D.
Dat verklaart Jason's zijn kneuzing op het bureau.
You come back with a bruise.
U komt terug met een bloeduitstorting.
According to the report, the bruise on her face was recent when she died.
Volgens het rapport was de bloeduitstorting op haar gezicht recent toen ze stierf.
You're still on that bruise.
Je zit in over die bult.
You know, a little blue bruise on his temple.
Een kleine bult op z'n slaap.
And there's another bruise on the right cheek.
En er is nog een kneuzing op de rechter wang.
The bruise on her head was made with a blunt object.
De kneuzing op haar hoofd is veroorzaakt door een stomp voorwerp.
Except this man doesn't have that bruise.
Alleen heeft deze man die kneuzing niet.
I thought it was a bruise.
Ik dacht dat het een kneuzing was.
She was trying to hide a, a bruise.
Ze probeerde om iets te verbergen... een kneuzing.
I thought you might be interested in this bruise on her arm.
Misschien ben je geïnteresseerd in die bloeduitstorting op haar arm.
Sam had a nasty bruise on his upper arm.
Sam had een kneuzing op zijn bovenarm.
He's got a pretty nasty bruise on his jaw.
Hij heeft een behoorlijke kneuzing aan zijn kaak.
That's a big bruise you have there.
Je hebt daar een flinke bult.
You got a big bruise on your head.
Je hebt een flinke bult op je hoofd.
Okay, he had a bruise on his face.
Okee, hij had een bloeduitstorting op z'n gezicht.
This bruise looks more like a tire wrench.
Deze kneuzing lijkt meer op een bandenlichter.
This bruise is not specific enough to identify the shoe.
De kneuzing is niet specifiek genoeg om een schoen te identificeren.
The male ego does bruise easily.
Het mannelijk ego is gauw gekwetst.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 804. Exact: 804. Verstreken tijd: 115 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo