Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: to convince
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "convince" in Nederlands

Suggesties

3691
Never thought I'd convince you.
Ik had nooit gedacht jou te moeten overtuigen.
But nothing you say will convince me different.
Maar niks wat jij zegt, kan mij daarvan overtuigen.
We could do you convince Nathan to go.
We kunnen het bij Tric doen, als je Nathan kunt overhalen om te komen.
He can convince him to testify.
Als iemand hem kan overhalen om te getuigen...
You will not convince me otherwise.
Je kunt me niet van het tegendeel overtuigen.
Unless you can convince me different.
Tenzij je me van iets anders kunt overtuigen...
She will convince them to gather somewhere inside.
Zij zal hen overtuigen om ergens samen te komen binnen.
I must convince Pinocchio to come home.
Ik moet Pinocchio overtuigen om naar huis te komen.
I can't even convince myself.
Ik kan mezelf er niet eens van overtuigen.
I can't convince my Government to abort.
Ik kan mijn regering er niet van overtuigen om af te breken.
You must convince Albert to reconsider.
Jij moet Albert overtuigen om het te heroverwegen.
You must convince Charles to abdicate.
Je moet Charles overtuigen om af te treden.
I wonder how you can convince yourself.
Ik vraag me af hoe jij jezelf kunt overtuigen.
Unless Kate can convince us otherwise.
Tenzij Kate ons van het tegendeel kan overtuigen.
So we convince him at gunpoint.
Dan overtuigen we hem met onze wapens op hem gericht.
Then I must convince them otherwise.
Dan moet ik ze van het tegendeel overtuigen.
A dead body would convince everybody the monster was real.
Een dood lichaam zou iedereen overtuigen dat het monster echt was.
If he has doubts... I'll convince him.
Als hij twijfelt, zal ik hem overtuigen.
You could convince me beyond any doubt.
Er is een manier... waarop je me kan overtuigen.
I thought I could convince Katherine to live a little longer.
Ik dacht dat ik Katherine kon overtuigen wat langer te leven.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 3530. Exact: 3530. Verstreken tijd: 110 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo