Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: market definition
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "definition" in Nederlands

Suggesties

Maybe we should review your definition of handled.
Misschien moeten we jouw definitie van 'geregeld' herbekijken.
I always loved her definition of light.
Ik was altijd dol op haar definitie van voorzichtig.
The Committee favours a broad definition.
Het Comité heeft een voorkeur voor een ruime omschrijving.
Depends on your definition of far.
Ligt aan je definitie van 'ver'.
A horror, that defies description or definition.
Een angst, die iedere beschrijving, of definitie te boven gaat.
Crashing by definition means smacking into something.
Definitie van neerstorten is ergens op smakken. Oké. juist.
This is not the biblical definition of repentance.
Maar dit is niet de Bijbelse definitie van berouw (of inkeer).
The elongation cannot exceed 180 degrees by definition.
De elongatie kan per definitie niet groter zijn dan 180 graden.
Inventory and spatial definition of non-technical exclusive criteria.
4. Inventaris en ruimtelijke definitie van niet-technische exclusie zones.
According to the mathematical definition, randomness means absence of pattern.
Volgens de wiskundige definitie heeft willekeur de betekenis van de afwezigheid van patroon.
Each state determines its definition for upper airspace.
Elke staat stelt zijn eigen definitie van het hogere luchtruim vast.
Modification of authorisation does not fall under this definition.
Deze definitie is niet van toepassing op een wijziging aan een vergunning.
See definition for the latter above.
Zie hierboven voor een definitie van de laatste techniek.
The definition of non-commercial entities is contained in this latter provision.
De definitie van "niet-commerciële organisaties" is in die laatste bepaling opgenomen.
All cloning is by definition reproductive.
Ieder vorm van klonen is per definitie reproducerend.
See definition of vulnerable groups in Article 3.
Zie definitie van "kwetsbare groepen" in artikel 3.
Could not load object's definition.
Kan de definitie van het object niet laden.
This report uses this definition throughout.
In dit verslag wordt deze definitie systematisch gehanteerd.
I expanded the definition of humanity.
Ik heb de definitie van menselijkheid groter gemaakt.
The clinical definition of happy is difficult to quantify.
De klinische definitie van de gelukkig zijn is moeilijk te kwantificeren.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 15073. Exact: 15073. Verstreken tijd: 145 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo