Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "died" in Nederlands

Suggesties

Judge Harperjust died in the courthouse.
Rechter Harper is zojuist overleden in de rechtbank.
Three people died making their escape.
Drie mensen overleden het maken van hun ontsnapping.
Then you died in the great earthquake.
Maar toen ging jij dood tijdens de grote aardbeving.
Andre Murray confessed to me before he died.
Andre Murray biechtte het aan me op voordat hij stierf.
They died in the Minbari War.
Ze sneuvelden in de oorlog met de Minbari.
He died somewhere on that planet.
Dat hij ergens op die planeet is gestorven.
Many died, including head of Comescu family.
Velen stierven, waaronder het hoofd van de Comescu familie.
Sheridan died trying to attack Z'Ha'Dum.
Sheridan is gestorven bij de aanval op Z'ha'dum.
He knew my husband who died.
Hoe ken je Johnny? - Van m'n man die dood is.
You died at the Drezna facility.
Je bent gestorven in de faciliteit in Drezna.
They said he died of pneumonia.
Ze zeiden dat hij aan longontsteking gestorven was.
You didn't after Hannah died.
Dat deed jij ook niet toen Hannah overleed.
A boy at school almost died today.
Een jongen van de school is vandaag bijna gestorven.
Her father died without regaining consciousness.
Haar vader is overleden zonder wakker te worden.
This completely only from his family died.
Hij was geheel op zichzelf sinds zijn gezin overleed.
My mom inherited the Kryptonian library when Lionel died.
Mijn moeder erfde de bibliotheek van Krypton, toen Lionel stierf.
All my friends died in Vietnam.
Al mijn vrienden zijn overleden... in Vietnam.
I heard she died last month.
Ik hoorde dat ze vorige maand is gestorven.
He died in a military hospital bombing.
Biscotte is overgeplaatst en omgekomen in een militair hospitaal.
They all died or returned to darkness.
Ze zijn allen gestorven of overgelopen naar de duisternis.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 51069. Exact: 51069. Verstreken tijd: 130 ms.

just died 625
dad died 593
mom died 588

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo