Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "discussing" in Nederlands

Suggesties

Some guys criticise women for discussing everything.
Sommige jongens bekritiseren vrouwen om alles wat ze bespreken.
By discussing these topics pupils can empathize more easily with history.
Door deze dingen te bespreken kunnen leerlingen zich makkelijker in de geschiedenis inleven.
House Judiciary Committee is discussing an impeachment vote.
De rechterlijke commissie van de senaat stemt over een beschuldiging.
We were just discussing the ball.
We hadden 't gewoon over het bal.
The European Council this week in Dublin will be discussing those.
Daarom heeft het voorzitterschap in het IGC-debat desbetreffende voorstellen gedaan, die deze week op de Europese Raad te Dublin zullen worden besproken.
That you'd be discussing our little deal.
Dat de zaak besproken zou worden.
I'm not discussing politics or economics.
Ik heb 't niet over politiek of economie.
We were just discussing your work.
Dag Victoria, we hadden het net over je werk.
I resolved those misunderstandings by discussing them.
Ik heb deze misverstanden uit de weg geruimd door ze te bespreken.
So, we were discussing the machine...
Sorry, we waren de machine aan het bespreken...
The subject we are discussing has another aspect.
Het onderwerp dat we bespreken heeft nog een ander aspect.
You're still discussing the case.
Je hebt het nog steeds over de zaak.
We were just discussing the match tomorrow.
We hadden het net over de wedstrijd van morgen.
I'll be discussing this matter with your parents very soon.
Ik zal dit binnenkort met je ouders bespreken.
He was at least discussing the drones with Songshaw Holdings.
Hij sprak op zijn minst over de drones met Songshaw Holdings.
But should we really be discussing the fresco so soon after Nancy...
Maar moeten we het echt over het fresco hebben, zo snel nadat Nancy...
You know, just bonding, discussing current events...
Onze band versterken, recente ontwikkelingen bespreken...
Since we're not discussing a homicide...
We hebben het niet over een moord...
Gentlemen, we're discussing a brand-new way to look at a fraternity.
Heren, we bespreken een splinternieuwe manier om tegen een studentencorps aan te kijken.
We're just discussing it here now.
We hebben er het hier net over.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5888. Exact: 5888. Verstreken tijd: 403 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo