Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "disposal" in Nederlands

Suggesties

2072
891
482
378
122
I have an item for disposal.
Ik heb een item voor verwijdering.
The boys were out on a disposal op.
De jongens waren met een verwijdering bezig.
I thought you had a bad disposal.
Ik dacht dat je een verstopte afvoer had.
An intangible asset should be derecognised (eliminated from the balance sheet) on disposal or when no future economic benefits are expected from its use and subsequent disposal.
Een immaterieel actief moet uit de balans worden verwijderd bij vervreemding of wanneer er geen toekomstige economische voordelen meer te verwachten zijn van zijn gebruik en latere vervreemding.
The disposal is still fully available.
De verkoop is nog steeds aanwezig in zijn geheel.
Unfortunately no disposal exist, a shame.
Er zijn helaas geen beschikking bestaat, een schande.
INSOTEC - (International) Socio-Technical Challenges for implementing geological disposal.
(Internationale) Socio-technische uitdagingen voor de uitvoering van geologische berging (INSOTEC).
For toilets disposal two containers are present.
Voor toiletten ter beschikking staan â â twee containers aanwezig.
Four bicycles are at guests' disposal.
Vier fietsen zijn op verzoek beschikbaar voor de gasten.
Blokland rightly raises serious concerns regarding waste disposal, including incineration.
De heer Blokland toont zich terecht bezorgd over de verwerking van afval, met inbegrip van verbranding.
Exports of waste for disposal are prohibited.
Er bestaat een verbod op de uitvoer van afval dat bestemd is voor verwijdering.
That's millions at your charitable disposal.
Dat zijn miljoenen die je tot je vrijgevige beschikking hebt.
First, the disposal is appropriate.
In de eerste plaats is de afstoting een geschikt instrument.
Restrictions however are necessary for waste for disposal.
Er zijn echter beperkingen nodig voor afval dat is bestemd voor verwijdering.
That dog is like a disposal.
Die hond is net een vuilbak.
Wait, there's a disposal unit.
Wacht, er is een stortkoker.
No, my bullies had one tool at their disposal: Violence.
Nee, mijn pestkoppen hadden één wapen tot hun beschikking: geweld.
You'll put Ariel in the garbage disposal.
Dan gooi je Ariel in de vuilnisbak.
Even the disposal site could be a clue.
Zelfs de dump plaats kan een aanwijzing zijn.
Bomb disposal time starts... now.
Het onschadelijk maken van de bommen begint nu.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5742. Exact: 5742. Verstreken tijd: 136 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo