Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "do was escape" in Nederlands

All I could think to do was escape.
All I could think to do was escape.
Ik kon alleen denken aan vluchten.
All we had to do was escape, return and kill the cow.
We hoefden alleen te ontsnappen en de koe te doden.
Tommy could have gotten away if all he wanted to do was escape, but he came back to kill him, like it was personal.
Tommy had weg kunnen komen... als hij alleen maar wilde ontsnappen, maar hij kwam terug om hem te doden... alsof het persoonlijk was.
All I could think to do was escape.
Ik wilde alleen maar weg.

Andere resultaten

What Temujin had to do was to escape.
Wat Temujin te doen stond, was ontsnappen.
All they had to do was fake an escape to get you here, and now they have you.
Ze deden het voorkomen als een ontsnappingspoging, nu zijn we allebei hier.
Everybody thought it was escape-proof. Somehow he escaped.
Iedereen dacht dat niemand kon ontsnappen, maar toch is hij ontsnapt.
In its 29 years as a federal penitentiary... the one thing that obsessed its prisoners and plagued its wardens was escape.
In de 29 jaren als een federale strafinrichting... was het enige, dat de gevangenen bezighield en hun bewakers vreesden ontsnapping.
In its 29 years as a federal penitentiary... the one thing that obsessed its prisoners and plagued its wardens... was escape.
In z' n 29 jaar als staatsgevangenis... waren de gevangenen geobsedeerd door één ding: ontsnapping.
When we attacked, its only concern was escape so that its mission was completed.
Toen we hem aanvielen, liet hij zich ook niet afleiden.
Don't even think about trying to escape.
Denk niet eens aan kansen om te ontsnappen, de kettingen zijn veel te dik.
You helped 89 Suliban escape from detention.
U hebt 89 Suliban geholpen om uit de gevangenis te ontsnappen.
It is impossible to escape your destiny.
Het is onmogelijk om aan je lot te ontkomen.
We were just caught trying to escape.
We zijn net gepakt bij een poging te ontsnappen.
Connie needed her help to escape.
Connie had haar hulp nodig om te vluchten.
To escape the sins of our past...
Om te ontsnappen aan de zonden van ons verleden...
The truth is Vogel tried to escape.
De waarheid is, dat Vogel probeerde te ontsnappen.
Escape is just a childish fantasy.
Ontsnappen is enkel en alleen... een kinderlijke fantasie.
But nobody can escape the wheel of history.
Maar niemand kan ontsnappen aan de cirkel van de geschiedenis.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 16417. Exact: 5. Verstreken tijd: 510 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo