Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "downy" in Nederlands

donzige
donzig
zachte
Downy
bloemenverkoper
donshaartjes
donsachtig
opushennye
Downy's
Light, downy particles of cotton?
Licht, donzige deeltjes van katoen?
They lamb easily by themselves on the pasture and can be bred three times in two years. It is a dual-coated breed, with an outer coat of 14-22 cm long wool and a fine downy undercoat.
Ze lam gemakkelijk door zich op het weiland en kunnen worden gefokt drie keer in twee jaar. Het is een dual-gecoate ras, met een buitenste laag van 14 tot 22 cm lang wol en een fijne donzige ondervacht.
And covered in a downy fur.
En bedekt met een donzig vachtje.
The abdomen and thorax are downy hairs. Hence its name.
Het achterlijf en borststuk zijn donzig behaard.
She kneeled to devour the downy innocent...
Ze knielde neer om de zachte onschuld te verorberen.
The downy underwool grows 6 cm (2.7 in) long and has a fiber diameter of 25-30 microns.
De zachte underwool groeit 6 cm (2,7 in) lang en heeft een vezeldiameter van 25-30 micron.
It's like a-a downy patch of moss On the trunk of a majestic oak.
Het is net een donzig stukje mos... op de stam van een majestueuse eik.
Today only 1 or 2 percent of the island's surface is covered by downy birch trees (Betula pubescens).
Tegenwoordig is slechts 1 à 2 procent bedekt met de Zachte berk (Betula pubescens).
It is a creeping dwarf-shrub (woody stems) which can be easily recognized from it's big brother the downy birch, (B. pubescens) by the shape of the leaves.
Het is een kruipend halfstruikje (houtige stengels) die makkelijk onderscheiden kan worden van zijn grote broer de zachte berk, (B. pubescens) door het verschil in bladvorm.
Anorexia can cause a lower body temperature as well as dry, flaky skin that takes on a yellow tinge. Fine, downy hair grows on the face, back, arms, and legs.
Anorexia kan leiden tot een lagere lichaamstemperatuur als droge, schilferige huid dat duurt op een gele tint. Einde, donzig haar groeit op het gezicht, terug, armen, en benen.
That wasn't hair, that was a bit of downy fluff.
Dat was geen haar, dat was een beetje donzige pluis.
Annual silnovetvyascheesya plant height of 50-60 cm with sessile lanceolate, pinnately lobed downy leaves, flowers solitary, 5-6 cm in diameter, saucer-shaped, formed in the axils of leaves around the stem.
Jaarlijkse silnovetvyascheesya planthoogte van 50-60 cm met vastzittende lancetvormig, veervormig gelobd donzige bladeren, bloemen alleenstaand, 5-6 cm in diameter, schotel-vormig, gevormd in de oksels van de bladeren rond de steel.
May you find solace Within the Womblike Warmth of its... doWny plume.
Mogen jullie troost vinden in de warme schoot van zijn donzige veren.
In contrast to the Powdery mildew, the Downy mildew loves moisture.
In tegenstelling tot de poederachtige meeldauw houdt de donzige meeldauw van vochtigheid.
Downy windows, close... and golden Phoebus never be beheld of eyes again so royal!
Donzige ramen, sluiten, en gouden Phoebus zal nooit weer met koninklijke ogen worden aanschouwd!
Garden Flowers Angel's trumpet, Devil's Trumpet, Horn of Plenty, Downy Thorn Apple (Datura metel)
Bloem Engel Trompet, Trompet Duivel, Hoorn Des Overvloeds, Donzige Doornappel (Datura metel)
The downy undercoat of cashmere goats.
De donzige ondervacht van cashmere-geiten.
Fruit - downy achene.
Fruit - donzige dopvrucht.
The green leaves are small, bright, glossy green in colour often covered with a downy silvery pubescence and long buds.
De bladeren zijn smal, lichtgroen en glanzend en zijn vaak bedekt met donzige, zilverkleurige haartjes en lange knoppen.
Nature attacks and annihilates the pumpkin with powdery mildew disease, which can be mutated and designed to attack human cell structure, causing enemy soldiers to grow a magnificent, soft downy coating and die...
De natuur overvalt en vernietigt de pompoen... met een poederige schimmelziekte... die we zo kunnen laten muteren dat deze de menselijke celstructuur aanvalt... waardoor bij vijandelijke soldaten een weelderige, donzige laag groeit... en ze sterven...
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 74. Exact: 74. Verstreken tijd: 96 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo