Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: to eliminate
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "eliminate" in Nederlands

Suggesties

2630
Helps eliminate frizz and controls fluttering hair.
Helpt bij het elimineren kroezen en controles wapperende haren.
Patients with severe kidney disease cannot eliminate phosphate from their bodies.
Patiënten met een ernstige nieraandoening kunnen het fosfaat niet uit hun lichaam elimineren.
To win, you eliminate the competition.
Om te winnen moet je de deelnemers uitschakelen.
First step - eliminate the inside man.
Eerste stap: De handlanger uitschakelen.
Let me just eliminate the current image.
Ik zal de nieuwe opname verwijderen.
This supplements is geared towards helping people eliminate excess body fat.
Deze supplementen is gericht naar het helpen van mensen te elimineren overtollige lichaamsvet.
I need to apprehend and eliminate a certain villainous girl.
Ik moet een doortrapt meisje arresteren en elimineren.
Someone has managed to... eliminate the second protocol.
Iemand is erin geslaagd... het tweede protocol te elimineren.
If our cloning facilities were operational, I would eliminate this Weyoun immediately.
Als onze kloonfaciliteiten werkten, zou ik deze Weyoun onmiddellijk elimineren.
We must eliminate all terrorist on the no prisoners, none.
We moesten de hele groep elimineren, zonder gevangenen te maken.
There could be consequences if we eliminate her.
Er zijn consequenties als we haar elimineren.
We can work together here, you know, eliminate him.
We kunnen hier samenwerken, weet je, hem elimineren.
We can eliminate hereditary diseases such as cystic fibrosis, muscular dystrophies, cycocel anemia.
We kunnen erfelijke ziektes elimineren zoals cystische fibrosis, spierdystrofie, cystocele bloedarmoede.
I cannot eliminate corruption... and I will not condemn without proof.
Ik kan corruptie niet elimineren en veroordeel niet zonder bewijs.
Well, eliminate anyone with a title of VP or above.
We elimineren iedereen met een titel van vicepresident of daarboven.
I can eliminate Berrisford without the daughter.
Ik kan de Berrisfords elimineren zonder de dochter.
Disastrous to think we'd eliminate the threat with him.
Rampzalig is, denken dat we met hem de dreiging elimineren.
Now, we can eliminate anyone without the security clearance.
We kunnen iedereen elimineren die niet beschikt over de toegangsrechten.
Whoever wants him eliminate is just going to hire somebody else.
Wie hem ook wil uitschakelen, hij zal waarschijnlijk iemand anders huren.
That would eliminate everyone in their eyes.
Dat zou iedereen uitschakelen in hun ogen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2495. Exact: 2495. Verstreken tijd: 189 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo