Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "establish" in Nederlands

Suggesties

+10k
1883
The manufacturer must establish the technical documentation described in point 4.
De fabrikant dient de in punt 4 beschreven technische documentatie samen te stellen.
Top management must establish quality policies and objectives.
De directie moet de kwaliteit beleid en doelstellingen vast te stellen.
So we can establish motive, means and opportunity.
We kunnen motief, middelen en gelegenheid vaststellen.
Today we can establish that we didn't fire at each other.
We kunnen vandaag vaststellen dat we niet op elkaar geschoten hebben.
Two assemblers accept and establish blocks in design position.
Twee adjuster roeien met de riemen en bloc vestigen in het ontwerp positie.
The young seedlings quickly establish themselves.
De jonge zaailingen vestigen zich snel.
They establish customer needs through market research.
Zij stellen via marktonderzoek vast waar de consument behoefte aan heeft.
If you get in early, you establish a rapport.
Als je in het begin, u een rapport vast te stellen.
Yet we can't establish a definitive link.
Toch kunnen we geen definitieve link vaststellen.
With thee will I establish my covenant.
Met u zal Ik vaststellen mijn verbond.
All we want to do is establish who Cal was.
Wat we willen is vaststellen wie Cal was.
It will establish whether there's any alcohol in your system.
Het zal vaststellen of er alcohol in uw systeem is.
Evidence will furthermore establish that the defendant has no history of any mental or psychological disorder.
We zullen ook vaststellen dat de verdachte geen enkele mentale of psychologische stoornis heeft.
I assume so you could establish residency.
Ik neem aan om je er te kunnen vestigen.
Eliminate the motive, establish an alibi.
Elimineer het motief, zorg voor 'n alibi.
The Romans establish modern law and government.
De Romeinen vestigden het moderne recht en de overheid.
It helps me establish a relationship.
Door met ze te praten bouw ik een band op.
These maps establish correspondences between a key and its value.
Deze tabellen maken een relatie aan tussen een sleutel en diens waarde.
We would establish a alcázar still encounter.
We zouden vast nog wel een alcázar tegen komen.
The Commission may establish secure electronic systems for exchanges with the beneficiaries.
De Commissie kan veilige en betrouwbare elektronische systemen opzetten voor de informatie-uitwisseling met de begunstigden.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 6247. Exact: 6247. Verstreken tijd: 367 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo