Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "evidence" in Nederlands

Suggesties

Unfortunately, it is terrible at preserving forensic evidence.
Helaas, het is verschrikkelijk voor het behoud van forensisch bewijs.
The know-it-all's right - no evidence.
De betweter heeft gelijk, er is geen bewijs.
Carrying a concealed weapon, attempting to destroy evidence.
Het dragen van 'n verdekt wapen... en poging tot vernietiging van bewijsmateriaal.
Maybe the preponderance of evidence shamed him into confessing.
Misschien beschaamde het overwicht aan bewijsmateriaal hem, zodat hij bekende.
There's no evidence to suggest espionage.
Er is geen enkele aanwijzing om te denken dat 't om spionage gaat.
Not to mention massive disruption of ballistic evidence.
En niet te vergeten de enorme verstoring van het ballistische bewijs.
Someone planted that evidence and framed me.
Iemand heeft met het bewijs geknoeid om mij erin te luizen.
Eyes blown out, evidence of torture.
De ogen zijn eruit geblazen, bewijs van marteling...
Overwhelming forensic evidence, admission of guilt.
Het forensisch bewijs is overweldigend, er is een schuldbekentenis.
Half the evidence wasn't logged.
De helft van het bewijs werd niet geregistreerd.
It's your responsibility to safeguard the evidence.
Het is jouw verantwoordelijkheid 't bewijs veilig te stellen.
Withholding evidence, obstruction of justice.
Achterhouden van bewijs, tegenwerken van het rechtssysteem.
The mother is requesting we reexamine the evidence.
De moeder vraagt of we het bewijs nog eens onderzoeken.
Sent straight into evidence and judgment.
Het wordt rechtstreeks naar bewijs en vonnis verstuurd.
I have eight years of evidence.
Die foto's, de DVDtjes, ik heb bewijs over acht jaar.
We can't prove he destroyed evidence.
We kunnen niet bewijzen dat hij bewijs heeft verbrand.
Carlton burned evidence in daddy's fireplace.
Carlton verbrande bewijs in de haard van zijn vader.
I need someone here from evidence recovery ASAP.
Ik heb iemand nodig die hier van bewijs herstel zo snel mogelijk.
Carrington had evidence and forced you out.
Carrington had bewijs en dwong je af te treden.
He burned the barn to hide evidence.
Hij stak zeker de schuur in brand om het bewijs te vernietigen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 44180. Exact: 44180. Verstreken tijd: 159 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo