Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "flee" in Nederlands

vluchten
ontvluchten
vlieden
ontsnappen
verlaten
wegvluchten
ontkomen
vervliegen
Laat je niet

Suggesties

He will likely try to flee abroad.
Hij zal waarschijnlijk proberen over de grens te vluchten.
These men were caught trying to flee.
Deze mannen werden betrapt toen zij probeerden te vluchten.
He's trying to flee the city... before they select the tributes.
Hij probeert de stad te ontvluchten... voordat ze de eerbetonen selecteren.
Consumed with vengeance, the baron pledged to destroy Carmilla and flee the village.
Verteerd door wraak, zei de baron Carmilla te zullen vernietigen... en het dorp te ontvluchten.
They have the financial means to flee the jurisdiction.
Ze hebben de financiële middelen om te vluchten naar het buitenland.
Prince Richard must flee secretly to Flanders.
Prins Richard moest in het geheim vluchten naar Vlaanderen.
Mr. Sandow is facing multiple felony charges and has means to flee.
Voorlopige hechtenis, Mr Sandow wordt verdacht van meerdere misdaden en heeft middelen om te kunnen vluchten.
We could flee to the hills.
We kunnen de bergen in vluchten.
We both found a way to flee.
We vonden beiden een weg om te vluchten.
And so the denizens had to flee and go somewhere else.
En dus moesten de bewoners vluchten naar ergens anders.
Richard begs that you flee to the bridge at Hampstead.
Richard smeekt je naar Hampstead te vluchten.
We'll flee together after the period of mourning.
Na de rouwperiode vluchten we samen.
We must flee and go into exile.
We moeten vluchten en in ballingschap gaan.
There is definitely shot by two men who wanted flee from the bank.
Er is geschoten door zeker twee mannen die uit de bank wilden vluchten.
We eradicate the animals as they flee the Blue Zone.
We verdelgen de dieren die vluchten.
I would advise against trying to flee, boy.
Ik raad je aan niet te vluchten, jongen.
Abi says that we don't have to flee anymore.
Abi zegt dat we niet meer hoeven te vluchten.
Only an apostate would flee to the forbidden zone.
Alleen 'n afvallige zou naar de verboden zone vluchten.
The court is concerned That Kyle might flee back to mexico...
De rechtbank is bezorgd dat Kyle naar Mexico zal vluchten...
Your spectacles were Bernadette's warning... to flee.
Je bril was Bernadette's waarschuwing... om te vluchten.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1588. Exact: 1588. Verstreken tijd: 116 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo