Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "flights" in Nederlands

Suggesties

Alicante airport opened to national and international flights in 1967.
Het vliegveld van Alicante is vanaf 1967 toegangelijk voor nationale en internationale vluchten.
Further short flights could be executed.
Er konden daardoor nog meer vluchten worden uitgevoerd.
Victim was killed and dragged down five flights of stairs.
Ze werd gedood en vijf trappen af gesleept.
Those occurred when the body was dragged onto the landings in between flights.
Die kwamen er toen het lichaam op de overlopen tussen de trappen werd gesleept.
There are two inbound flights on intersecting paths.
Er vliegen twee vliegtuigen op dezelfde route.
Their supporters would love to abolish cheap flights.
Degenen die deze voorstellen steunen, zouden dolgraag zien dat goedkope vluchten worden afgeschaft.
Supplementary data covering flights in icing conditions.
Aanvullende gegevens met betrekking tot vluchten bij mogelijke ijsvorming.
No, commercial flights are still grounded.
Nee, er mogen nog geen commerciële vluchten vliegen.
Rarely are all of these flights full.
Het gebeurt zelden dat al deze vluchten volgeboekt zijn.
British Airways cancelled flights from Inverness and to Heathrow and Stansted.
British Airways annuleerde de vluchten van Inverness, en naar Heathrow en Stansted.
Carriers may not otherwise cancel or reschedule flights.
De luchtvaartmaatschappijen mogen vluchten niet anderszins annuleren of naar een andere dag verplaatsen.
There were flights leaving nine cities.
Er waren vluchten die toen vertrokken, uit 9 steden.
These targets affect only internal flights.
Die streefcijfers zijn alleen van invloed op interne vluchten.
Jim, that's hundreds of flights.
Jim, dat zijn honderden vluchten.
Maybe you need to check flights.
Misschien moet je de vluchten controleren.
Thick clouds of ash flew up today forcing airlines to cancel thousands of flights.
Donkere wolken met as dwongen vandaag maatschappijen om duizenden vluchten te annuleren.
No flights in or out until we say so.
Geen vluchten in of uit tot wij het zeggen.
But the weather closed in and all flights were cancelled for a few hours.
Maar het weer werd slechter en alle vluchten werden een paar uur geschrapt.
I said there were two flights.
Ik zei dat er twee vluchten waren.
Seattle flights leave from Zone C.
De Seattle vluchten vertrekken vanuit zone C.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 6353. Exact: 6353. Verstreken tijd: 150 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo