Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "floated" in Nederlands

dreef zweefde
geopperd
gedreven
zweefden
zweven
dreven
afgezweefd
blijven drijven
afzweven
laten drijven
gedregd
bleef drijven
dobberde
Zwom
The moneylender floated at my feet.
De geldschieter dreef aan mijn voeten.
I floated downstream, and it slammed into this jagged rock.
Ik dreef stroomafwaarts en knalde tegen een puntige rots aan.
She floated through life like a beautiful scarf.
Ze zweefde door het leven als een prachtige sjaal.
Bright lights in the sky, and my grape soda floated.
Felle lichten aan de hemel, en mijn druivenlimonade zweefde.
The Commission has never floated the idea of a direct EU tax.
De Commissie heeft nooit het idee van rechtstreekse EU-belasting en geopperd.
Many ideas have been floated on a comprehensive approach to peace in the Middle East.
Er zijn veel ideeën geopperd over een allesomvattende oplossing voor vrede in het Midden-Oosten.
The piano music floated in through the open doors.
De pianomuziek zweefde door de open deuren.
That was when it floated in the sky over Dekkai Island.
Dat was toen het nog boven Dekkai Eiland in de lucht zweefde.
The body floated with the current.
Het lichaam dreef met de stroom mee.
Just kind of floated around for a while.
Dreef gewoon een tijdje wat rond.
The wind floated me to you.
De wind dreef me naar jou.
With strength I wish I still possessed I floated towards her.
Met 'n kracht die ik nu mis... zweefde ik naar haar toe.
River came up in the spring thaw, she floated in here.
Het water van de rivier kwam omhoog door de lentedooi, Ze dreef naar hier.
Then I just floated home on a cloud.
En daarna zweefde ik weg op een wolk.
It tore itself out of his hands and floated away.
Die vloog uit z'n handen en zweefde weg.
It tore itself out of his hands and floated away.
Hij ontglipte aan zijn hand en zweefde weg.
A cloud floated across the sky.
Een wolk dreef door de lucht.
A body floated up to us at the baptism.
Tijdens het dopen dreef er een lijk langs.
I floated up toward heaven but got lost along the way.
Ik zweefde richting de hemel, maar wist de weg er niet van.
The Grey Council floated among the stars, cut off from our people.
De Grijze Raad zweefde tussen de sterren, ver van onze mensen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 461. Exact: 461. Verstreken tijd: 86 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo