Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "forced to flee" in Nederlands

gedwongen te vluchten
moeten ontvluchten
moeten vluchten
gedwongen om te vluchten
op de vlucht gedreven
te ontvluchten
gedwongen worden te vluchten
An ambassador and foreign minister, forced to flee and die in China.
Een ambassadeur en minister van buitenlandse zaken, gedwongen te vluchten en sterven in China.
These colonies were ravaged by the Ancharan Alliance and forced to flee.
Die kolonies werden verwoest door de Ancharan Alliantie en men werd gedwongen te vluchten.
Descartes is afraid he'll be forced to flee Holland soon.
Descartes is bang dat hij Holland zal moeten ontvluchten.
My main concern is the immediate and long-term fate of the Iraqis forced to flee their own country.
Mijn belangrijkste zorg is het huidige lot en het lot op lange termijn van de Irakezen die hun eigen land moeten ontvluchten.
Large numbers of the original population lost their lives and many of the survivors were forced to flee.
Grote aantallen mensen van de oorspronkelijke bevolking hebben het leven verloren, en veel overlevenden zijn moeten vluchten.
Our family was forced to flee.
Onze familie werd gedwongen te vluchten.
The beast attacked them, they were forced to flee.
Het beest viel hen aan, ze werden gedwongen te vluchten.
The occupants were forced to flee and lost all their personal belongings.
De bewoners werden gedwongen te vluchten en verloren daarbij alle persoonlijke bezittingen.
Uncle Tybalt tried to fight back, but... Terrowin ransacked the castle and... we were forced to flee.
Oom Tybalt trachtte terug te vechten, maar Terrowin nam het kasteel in... en we werden gedwongen te vluchten.
The refugee came here to seek asylum, he was forced to flee and therefore will not go back of his own accord.
De vluchteling komt hier om asiel aan te vragen, was gedwongen te vluchten, dus zal niet uit eigen beweging teruggaan.
Some will argue it will incite war with the Germans but they and pro-German citzens of Schleswig have been forced to flee before and would hardly want to feel that humiliation again.
Sommigen zullen beweren dat het een oorlog met de Duitsers zal ontketenen maar zij en de pro-Duitse burgers uit Sleeswijk zijn al eerder gedwongen te vluchten en willen niet nogmaals die vernedering voelen.
200 years later, during the revolution, the nuns were forced to flee, and were given sanctuary here.
200 jaar later, tijdens de revolutie, waren de nonnen gedwongen te vluchten, en werden hier opgevangen.
When I was forced to flee my home, the one thing I was able to take with me was my family seal.
Toen ik werd gedwongen te vluchten, was het enige wat ik mee kon nemen mijn familiezegel.
The Regulation provides assistance to some of the most vulnerable groups in the world - those forced to flee their homes due to armed conflict.
De verordening voorziet in steun voor sommige van de meest kwetsbare groepen ter wereld - degenen die huis en haard moeten ontvluchten als gevolg van een gewapend conflict.
When he was at the end is forced to flee because he betrayed his country, so he realizes that he could have saved at least one to life.
Toen hij op het einde is gedwongen te vluchten, omdat hij verraden zijn land, zodat hij beseft dat hij zou ten minste een op te slaan in het leven.
He's forced to flee to the surface.
I was forced to flee to an island.
Ik moest naar een eiland vluchten.
As a result, several thousand people have again been forced to flee their homes.
Hierdoor moeten opnieuw enkele duizenden mensen hun huizen ontvluchten.
Most people are already forced to flee to countries which are highly impoverished themselves.
De meesten vluchten noodgedwongen nu al naar buurlanden die zelf sterk verarmd zijn.
Frightened rats, forced to flee to daylight.
Als bange ratten die naar het daglicht vluchten.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 115. Exact: 115. Verstreken tijd: 129 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo