Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "geometric locus" in Nederlands

meetkundige plaats
The torus is the geometric locus of the circles with radius R (smaller than r) and center on C, lying in a plane through the z-axis.
De torus is de meetkundige plaats der cirkels met straal R (kleiner dan r) en middelpunt op C, gelegen in een vlak door de z-as.
We find the geometric locus of the intersection lines of the original plane and its image plane by eliminating β and γ.
De meetkundige plaats van de snijlijnen van vlak en beeldvlak vindt men door eliminatie van β en γ.
What is the geometric locus of the intersection points AX. Bφ(X) with X on PQ?
Wat is de meetkundige plaats der snijpunten AX. Bφ(X) met X op PQ?
Problem 129: Determine the line element of (a(u+v), b(u-v), uv) and the geometric locus of the points where the parameter lines are perpendicular to each other.
Opgave 129: Bepaal het lijnelement van (a(u+v), b(u-v), uv) en de meetkundige plaats van de punten waar de parameterlijnen elkaar loodrecht snijden.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4. Exact: 4. Verstreken tijd: 96 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo