Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "get a bit red" in Nederlands

And if your hands get a bit red, well, I've got a tip about something you can rub on 'em.
En als je handen rood worden, dan weet ik wel wat je erop kunt smeren.

Andere resultaten

That's a bit red, this eye.
Dit oog is een beetje rood.
You got a bit red there.
Je hebt een beetje rood daar.
You look a bit red in the face.
Je bent rood in je gezicht.
Do you think his eyes looked a bit red-rimmed?
Vond je z'n ogen niet wat rood? - Een beetje.
No, it's a bit red, but it's not bad.
Alleen een beetje rood, niks ergs.
Well, he was a bit red-faced, and his suit was a little tight, but none of that matters.
Z'n hoofd was een beetje rood, en z'n pak zat dat doet er niet toe.
It's just that your eyes are a little bit red.
Maar je ogen zijn een beetje rood.
Main update was the use of a new picture on the front page and dropdown menus. I also used a different rainbow colour scheme and the main page was a bit red-ish.
Het belangrijkste daarin was een nieuwe afbeelding op de homepage en het gebruik van dropdown menu's. OOk wijzigde het regenboog kleurenschem waardoor de homepage een beetje rood-achtig werd.
This may help account for so few R1b1 there. I have a bit of red hair also.
Dit kan helpen van zo weinig R1b1 daar rekenschap geven. Ik heb een beetje ook van rood haar.
Yes, it could create a bit of red tape that would hold up my return to the states.
Hij kan voor wat papierwerk zorgen... waardoor ik niet meteen terug kan naar de VS.
Red a bit heavy for my constitution.
De rode is wat zwaar voor mijn gestel.
He's a bit uneasy about the red-haired company.
Jij voelde je nogal ongemakkelijk in het gezelschap van die roodharige.
Like, I remember the way your beard has a bit of red in it... and how the sun was making it glow... that morning right before you left.
Ik herinner me dat je baard 'n beetje rood was... en hoe hij glansde door de zon, die ochtend vlak voor je wegging.
Mr. Halpen, this is a bit more than red eye, sir.
Mr. Halpen, dit is wel wat meer dan Roodoog, meneer.
He had to pretend to be a bit of a Red himself.
Hij moest zich als 'n communist voordoen.
The Portman Group: Well, the reference to red wine is a bit of a red herring.
De Portman Groep: Wel, de verwijzing naar rode wijn is een beetje een dwaalspoor.
And with our hyper-consumption of those animals producing greenhouse gases and heart disease, kindness might just be a bit of a red herring.
En met onze hyper-consumptie van deze dieren de productie van broeikasgassen en hart-en vaatziekten, is vriendelijkheid misschien een leuke afleiding.
Like I remember the way Your beard has a bit of red in it,
Zoals ik me de manier herinner... waarop je baard een beetje rood in zich heeft.
You have the distinctive sun damage of a man who spent time in the Himalayas, and yet, I do believe that is a bit of Australian red dirt on your shoes.
Uw huid heeft de zonneschade van een man... die in de Himalaya geweest is en dat is Australische rode aarde op uw schoen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 38942. Exact: 1. Verstreken tijd: 684 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo