Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "go pick" in Nederlands

gaan plukken
gaan kiezen
gaan halen haal gaan ophalen
oppakken
gaan pakken
afhalen

Suggesties

330
58
You understand there's nothing more in the world I want to do than go pick berries with you.
Je weet dat ik niets liever wil doen dan bessen gaan plukken met jou.
Let's go pick a dress.
Laten we een jurk gaan kiezen.
Well, you're my last surgery, but I need to go pick some paint colors for my office before they start charging me rent at the coffee kiosk.
Nou, je bent mijn laatste operatie, maar ik moet wat kleurenverf gaan kiezen voor mijn kantoor voor ze me huur gaan vragen bij de koffiekiosk.
I've to go pick our Catherine up in Sowerby Bridge.
Ik moet Catherine halen in Sowerby Bridge.
Freddy, you go pick Shehu.
Freddy, jij gaat Shehu oppakken.
You should go pick one up.
Je zou er één moeten gaan halen.
All right, go pick them.
Jij wou naar huis om meloenen te oogsten.
Angelo, go pick a wife.
Angelo, kies een vrouw uit.
I went to go pick it up.
Toen ben ik het geld gaan halen.
We should go pick one up and see what he knows.
We moeten ze oppakken en uitvinden wat ze weten.
Maybe we should go pick a boat.
Misschien moeten we een boot kiezen.
You vultures can go pick over another carcass.
Jullie gieren kunnen op een ander karkas gaan pikken.
Tommy went to go pick it up.
Uh, Tommy ging die afhalen.
He still wants his money go pick in Lincoln.
Hij wil nog steeds zijn geld gaan ophalen in Lincoln.
I could go pick something up.
Ik kan wel iets gaan halen.
Let's go pick 'em up.
Laten we gaan en ze oppikken.
He went to go pick some stuff up, he said.
Hij ging even paar spulletjes ophalen.
If you want, I can just go pick my dad up myself and drop you off at home.
Als je wilt, kan ik vader alleen gaan ophalen en jou thuis afzetten.
Okay, I'm going to go pick our books...
Ik ga de onze boeken... van vandaag pakken...
Come on, let's go pick the others up.
Ash en Heidi hebt u al ontmoet.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 130. Exact: 130. Verstreken tijd: 190 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo