Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "goofy" in Nederlands

raar
maf
gekke
domme
malle
sullige
Goofy
gek
clown
I think it makes them kind of goofy.
Ik denk dat het ze een beetje raar maakt.
It's not gonna look goofy on me.
Bij mij staat zoiets niet raar.
Well... it doesn't sound goofy at all.
Nee. Het klinkt helemaal niet maf.
Well, he thinks... you're goofy.
Hij denkt... dat je maf bent.
You sat with Keith and you wore that goofy hat.
Je zat naast Keith en droeg die gekke hoed.
You got that goofy grin on your face.
Je hebt die gekke grijns op je gezicht.
It looks goofy on just about everybody.
Het staat raar bij zo ongeveer iedereen.
But more than anything, you're just goofy.
Maar boven alles, je bent gewoon maf.
Mom, he was totally goofy.
Mam, hij was compleet maf.
Everyone's just gettin' goofy from the gas.
Iedereen wordt gewoon maf van het gas.
He had this goofy old picture and everything.
Hij had een gekke, oude foto.
I'll go join my goofy friend.
Ik ga naar mijn gekke vriend.
No, it doesn't sound goofy.
Nee, het klinkt niet maf.
We're seeing his goofy family as little as possible.
We zien zijn gekke familie zo min mogelijk.
He looks like a big, goofy baby.
Hij lijkt op een grote, gekke baby.
A little goofy, but what the hay.
Een beetje raar, maar wat is hooi.
Just don't make goofy faces this time.
Geen gekke bekken trekken dit keer.
I didn't make goofy faces last time.
Ik trok geen gekke bekken de laatste keer.
I feel goofy after what happened.
Ik voel me zo belachelijk na wat er is gebeurd.
Hey, you got rid of that goofy sacred elephant statue.
Hé, je hebt dat rare heilige olifantenbeeldje weggedaan.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 614. Exact: 614. Verstreken tijd: 107 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo