Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: tell him
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "him" in Nederlands

Suggesties

+10k
him out +10k
him up 9523
him back 6400
him down 5358
him off 4604
Everyone looked up to him, respected him, loved him.
Iedereen keek tegen hem op, respecteerde hem, hield van hem.
Feed him drunk, dressing him and buries him...
Je voert hem dronken, kleedt hem uit en begraaft hem...
One of their agents approached him, briefed him, gave him money and secured his services.
Eén van hun agenten heeft hem benaderd, hem toen ingelicht... gaf hem geld en zorgde dat hij voor hen ging werken.
They helped him invade, supported him during the war... and kept him in power afterwards.
Ze hielpen hem met de invasie, steunden hem tijdens de oorlog... en hielden hem naderhand aan de macht.
They treated him lightly, using him and then quickly pushing him aside.
Ze handelden lichtvaardig met hem, gebruikten hem en duwden hem daarna snel terzijde.
I loved him, protected him, taught him.
Ik hield van hem, beschermde hem, en onderwees hem.
Mariastella received him, comforted him, took him in.
En Mariastella ontving hem, troostte hem en bood hem onderdak.
I will hold him and love him and teach him.
Ik zal hem vasthouden en van hem houden en hem leren.
Arrest him, arrest him, arrest him...
Arresteer hem... Arresteer hem, arresteer hem...
Cherie used him and then hated him; everybody in publicity hated him; Mandy hated him...
Jocco haatte hem, Cherie gebruikte hem en haatte hem achteraf, iedereen bij Publiciteit haatte hem, Mandy haatte hem...
I trained him, raised him... fed him, groomed him.
Ik trainde hem, gaf hem te eten, borstelde hem, verzorgde hem.
It hit him accidentally on the head and killed him.
Hij raakte hem per ongeluk aan het hoofd en hij was dood.
Ten commandos tried to kill him to stop him making a deal with me.
Tien commando's hebben geprobeerd hem te vermoorden, om te proberen voorkomen dat hij met mij een regeling zou treffen.
Someone may have injected him to prevent him from winning.
Iemand kan hem geïnjecteerd hebben om hem te beletten van te winnen.
Everybody knows him everybody likes him and everybodt...
Iedereen kent hem, iedereen mag hem en iedereen...
I left him because she hit him...
Ik ging bij hem weg, omdat zij hem sloeg...
My father saw him holding closed-door meetings with everyone who eventually betrayed him.
Mijn vader zag hem in vergaderingen achter gesloten deuren met iedereen die hem uiteindelijk verraadde.
Keep him talking next time, ask him questions.
Hou hem de volgende keer zolang mogelijk aan de praat, stel hem vragen.
I probably never thanked him or gave him a compliment.
Ik bedankte hem waarschijnlijk nooit of gaf hem een complimentje.
Take him away gentlemen, show him our best.
Breng hem weg, heren, toon hem onze beste zijde.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 631110. Exact: 631110. Verstreken tijd: 502 ms.

him out +10k
him up 9523
him back 6400
him down 5358
him off 4604

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo