Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "human being" in Nederlands

Suggesties

You're just another human being.
Je bent slechts gewoon een mens.
Every human being that ever lived has had to make the same choice.
Elke mens die ooit leefde... moest dezelfde keuze maken.
Every human being is capable of committing acts of great cruelty.
Elk menselijk wezen kan vreselijke daden begaan.
That is a tiny human being.
Dat is een klein menselijk wezen.
Seeing another human being in pain is pleasant.
Een andere persoon pijn zien lijden is prettig.
It is operated by a thinking, adaptable... humane, moral human being.
Die wordt bestuurd door een denkend, flexibel... humaan, moreel persoon.
Tsing, be a good human being.
Tsing, wordt een goede mens.
The incomparably superior human being, harry fink.
De onvergelijkbare, het superieure mens, Harry Fink.
I'm a human being, Cook.
Ik ben een mens, Cook.
We connected a human being directly to the information grid.
We hebben een mens verbonden met het informatienetwerk.
Couldn't beat a human being, let alone another horse.
Je kan niet eens van een mens winnen, laat staan een paard.
Look, the energy has to be transferred into a living human being.
Kijk, de energie moet overgebracht worden naar een levend mens.
And this creature, of course, was a human being.
Dit wezen was natuurlijk een mens.
L-Life is hard enough with a full-fledged human being.
Het leven is al moeilijk genoeg met een volwaardig mens.
A human being with a spinal deformity is locked up against his will.
Een mens met een misvormde ruggengraat wordt tegen zijn wil opgesloten.
I'm just a human being.
Ik ben ook maar een mens, hoor.
Every human being has an impact on another.
Ieder mens heeft invloed op een ander.
She was an excellent teacher... and a wonderful human being.
Ze was een uitstekend pedagoge. En een prachtig mens.
Nate, you created a human being.
Nate, je hebt een mens gemaakt.
Killing a human being with an untested treatment, it's unconscionable.
Een mens doden met een ongeteste behandeling, dat is gewetenloos.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4048. Exact: 4048. Verstreken tijd: 121 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo