Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "human being's" in Nederlands

mens is
Fear is a death trap on a human being's journey toward divinity.
Angst is een dodelijke valstrik voor een menselijk wezen op zijn weg naar goddelijkheid.
Apart from taking another human being's life.
Buiten dat een anders leven is ontnomen.
Not at another human being's expense.
Nee, je hebt net de enige kans ontnomen...
The same thing every respectable human being's up to on a Friday night.
Wat elk respectabel menselijk wezen doet op een vrijdagavond.
Because every human being's life is worth something.
Omdat ieder mensenleven iets waard is.
A human being's worth less than five bucks.
Een mens is minder dan vijf dollar waard.
Even that is too much for a human being's peanut mind to comprehend.
Zelfs dat is te veel voor het klein verstand van een mens om te begrijpen.
Don't know what a human being's supposed to look like.
Ze moeten zich baseren op wat er over is van dat ene lichaam.
In combination with a formulation that I have created, I believe I can exponentially expand a human being's intellectual capacity.
In combinatie met een formule die ik heb gecreëerd, Ik denk dat ik de intellectuele capaciteit van een mens exponentieel kan uitbreiden.
You have the privilege of restoring a human being's life by a tender aet of mercy.
Je hebt het privilege om een mens z'n leven terug te geven door een daad van barmhartigheid.
A rare shift in perspective in a human being's lifestyle.
Dat geeft een heel ander perspectief in iemands levensverhaal.
A human being's entire afterlife is enormously influenced by what happens during the first few years of existence.
Het hele latere leven van een mens wordt enorm beïnvloed door wat er gebeurt in de eerste jaren van zijn bestaan.
You can't place a bounty on a human being's head like... like this is the Wild West.
Je kan geen prijs op iemands hoofd zetten zoals vroeger in 't Wilde Westen.
I still have a human being's body, Jim.
Ik heb nog steeds een menselijk lichaam, Jim.
I know all your blood is rushing down when you can't acknowledge another human being's presence.
Ik weet dat al je bloed naar beneden is gezakt... als je iemand niet eens meer ziet staan.
You are after all exploiting another human being's weakness for your own ends.
Tenslotte exploiteer je iemand anders' zwakheid, voor je eigen doeleinden.
I voted against this resolution, which violates every human being's right to have his or her personal data respected.
Ik heb tegen deze resolutie gestemd: zij schendt de rechten van elk mens op bescherming van zijn of haar persoonsgegevens.
We don't have to taste the blood of revenge while this human being's organs writhe, twist, contort.
We hoeven het bloed van de wraak niet te proeven terwijl zijn organen kronkelen en verkrampen.
It's every human being's right to know love.
Elk mens heeft recht op liefde.
See, what we're trying to do here, under the most stringent conditions ever applied, is to quantify one human being's psychic ability to read another.
Kijk, wat we proberen te doen, onder de meest zorgvuldige omstandigheden ooit, aan te tonen dat mensen elkaars gedachten kunnen lezen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 45. Exact: 45. Verstreken tijd: 167 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo