Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "inconspicuous" in Nederlands

onopvallend
op te vallen
weinig opvallende
niet opvalt
The ring is inconspicuous and neatly crafted.
De ring ziet er onopvallend uit en is zeer zorgvuldig gemaakt.
Preparation is the key to successful, inconspicuous time travel.
Voor onopvallend tijdreizen is voorbereiding nodig.
To seem inconspicuous, she probably threw out - a piece of trash herself.
Om niet op te vallen, ze gooide waarschijnlijk een stuk afval weg.
Another inconspicuous orchid that sometimes grows in great numbers clustered together.
Een weinig opvallende orchidee die soms in grote aantallen dicht bijeen staat.
Keep it someplace inconspicuous and safe.
Hou het ergens onopvallend en veilig.
The killer would just need an inconspicuous weapon.
De doder heeft enkel een onopvallend wapen nodig.
He's average looking, inconspicuous.
Hij ziet er gemiddeld uit, onopvallend.
It's grey feathers make it relatively inconspicuous against the blackened lava rocks.
Zijn grijze veren maken hem relatief onopvallend tegen de zwartgeblakerde lavastenen.
(Nick) This car is highly inconspicuous.
Deze auto is echt heel onopvallend.
Okay, guys, let's try to be as inconspicuous as possible.
Oke, jongens, laten we zo onopvallend mogelijk zijn.
I'm just concerned you're a little too inconspicuous.
Ik ben alleen bezorgd dat je een beetje te onopvallend bent.
The flowers are inconspicuous, clustered in spike-like inflorescences.
De bloemen zijn onopvallend, geclusterd in spike-achtige bloeiwijzen.
The flowers are inconspicuous, decorative value have, in racemose, rather dense inflorescence.
De bloemen zijn onopvallend, decoratieve waarde hebben, in trosvormige, in plaats van dichte bloeiwijze.
The flowers are inconspicuous, greenish, in axillary flaps.
De bloemen zijn onopvallend, groen, in de oksel flappen.
The flowers are inconspicuous, honey.
De bloemen zijn onopvallend, schat.
The flowers are small, inconspicuous, surrounded by bracts with a broad white appendages.
De bloemen zijn klein, onopvallend, omgeven door schutbladeren met een brede witte aanhangsels.
The flowers are yellowish-white, axillary, inconspicuous, 1-3 on short peduncles.
De bloemen zijn geel-wit, oksel, onopvallend, 1-3 op korte steeltjes.
They are rare and live an inconspicuous life.
Ze zijn zeldzaam en leven erg onopvallend.
They are rather small and are very inconspicuous.
Ze zijn niet erg groot en staan vaak onopvallend.
The entrance is a little inconspicuous and short.
De ingang is een beetje onopvallend en kort.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 213. Exact: 213. Verstreken tijd: 92 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo