Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "infatuation" in Nederlands

verliefdheid
bevlieging
blinde liefde
dweperij
verzot
I'm sure this infatuation with her professor is only temporary.
Ik weet zeker dat die verliefdheid op haar professor slechts tijdelijk is.
Anna Strong was a childish infatuation.
Anna Strong was een kinderlijke verliefdheid.
Some aimless infatuation which, for the moment, you feel like indulging.
Een soort zinloze bevlieging waaraan je momenteel toegeeft.
Natalie, I think I mistook... infatuation and excitement for love.
Ik heb bevlieging en opwinding met liefde verward.
And given his infatuation with Nikita... we feel that her continued connection to him... can be extremely useful to us.
En gezien zijn blinde liefde voor Nikita denken we, dat haar voortdurende relatie met hem uiterst nuttig voor ons kan zijn.
Just cause I don't share the Bickerman infatuation with...
Alleen omdat ik de bevlieging van Bickerman niet steun met...
I always thought that it was a passing infatuation.
Ik heb altijd gedacht dat het een voorbijgaande verliefdheid was.
It's a neurotic state - infatuation.
Het is een neurotische toestand, verliefdheid.
Jimmy Dillon's just another kind of infatuation.
Jimmy Dillon is ook gewoon een ander soort bevlieging.
This isn't just some simple infatuation.
Dit is niet zomaar een verliefdheid.
At first, I thought it was harmless infatuation.
Eerst dacht ik dat het een bevlieging was.
They start with infatuation, But over time mellow into something more comfortable.
Het begint met verliefdheid, maar na verloop van tijd verandert het in iets behaaglijkers.
Perhaps at the beginning I was blinded by infatuation.
Misschien in het begin Ik werd verblind door verliefdheid.
Your infatuation and devotion to Sara Pezzini is touchingly apparent.
Jouw verliefdheid en devotie voor Sara Pezzini is aandoenlijk.
Please don't tell me that your hopeless infatuation is devolving into pointless jealousy.
Vertel me niet dat je hopeloze verliefdheid omslaat in zinloze jaloezie.
Had I not tried to intervene, she would have overcome her infatuation.
Had ik niet geprobeerd in te grijpen, zou ze haar verliefdheid hebben overwonnen.
Your infatuation with this planet is irrational.
Uw verliefdheid op die planeet is irrationeel.
His infatuation is right on schedule.
Zijn verliefdheid ligt precies op schema.
His infatuation probably began from afar, considering Flynn's celebrity status.
Zijn verliefdheid begon waarschijnlijk op afstand, gezien Flynn's status als ster.
Your infatuation will fade and you will find others to love.
Jouw verliefdheid zal vervagen en je vindt anderen om van te houden.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 145. Exact: 145. Verstreken tijd: 109 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo