Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: jurisdiction over
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "jurisdiction" in Nederlands

Suggesties

Unfortunately, CIA has no criminal jurisdiction domestically.
Spijtig genoeg, heeft CIA geen criminele jurisdictie op eigen bodem.
Anything that happened in Afghanistan is outside our jurisdiction.
Iets dat in Afghanistan gebeurde is buiten onze jurisdictie.
Not looking for a jurisdiction war.
Niet op zoek naar een oorlog in bevoegdheid.
I reminded them NYPD has jurisdiction.
Ik heb ze eraan herinnerd dat wij de bevoegdheid hebben.
And he lives and works in my jurisdiction.
En hij woont en werkt in mijn gebied.
I'm out of my jurisdiction here.
Ik zit ver buiten m'n gebied.
This area's currently under the jurisdiction of the Australian Federal Police.
Dit gebied is nu onder de jurisdictie van de Australische Federale Politie.
I'm here to request special dispensation regarding the boundaries of jurisdiction.
Ik ben hier om speciale opheffing te bevragen aangaande de grenzen der jurisdictie.
Sure I can, it's in our jurisdiction.
Tuurlijk kan ik dat, het is in onze bevoegdheid.
And the currency is American, but the jurisdiction is British.
De munteenheid is Amerikaans, maar de jurisdictie Brits.
We have no jurisdiction on the reservation.
We hebben geen bevoegdheid op het reservaat.
They have priority, so I'm having him transferred back to their jurisdiction.
Die hebben prioriteit, dus ik laat hem overplaatsen naar hun jurisdictie.
BSD has no jurisdiction on the rez.
BSD heeft geen bevoegdheid op het reservaat.
Because the case involves serving marines, it falls under NCIS jurisdiction.
Omdat er actieve mariniers bij betrokken zijn, valt het onder NCIS jurisdictie.
We are international law enforcement with worldwide jurisdiction.
We zijn internationale rechtshandhaving, met wereldwijde jurisdictie.
I didn't know that this case fell under the FBI's jurisdiction.
Ik wist niet dat deze zaak onder de FBI jurisdictie viel.
And you're just out of our jurisdiction.
Je bevindt je net buiten onze bevoegdheid.
He's out of your jurisdiction.
Hij valt niet meer onder jullie jurisdictie.
Got a dead body in my jurisdiction, Petty Officer.
Er ligt een lijk in mijn jurisdictie, onderofficier.
This federal building is our jurisdiction.
Dit gebouw valt onder onze jurisdictie.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5420. Exact: 5420. Verstreken tijd: 114 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo