Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "just run away" in Nederlands

gewoon weglopen
gewoon wegrennen
zomaar weglopen
zomaar weggaan
zomaar wegrennen
zomaar weg
gewoon weggelopen
zomaar weggelopen
net weggelopen
gewoon weg te lopen
We can't just run away, those witches attacked you.
We kunnen niet gewoon weglopen, die heksen vielen je aan.
You get to be mad at me, but you can't just run away.
Wees boos op mij, maar je kunt niet gewoon weglopen.
He would just run away to Mexico.
Hij zou gewoon wegrennen naar Mexico.
What happens there when we don't just run away?
Wat gebeurt er als we gewoon wegrennen?
Siobhan, you can't just run away.
Siobhan, je kan niet zomaar weglopen.
What happens there when we don't just run away?
Wat gebeurt daar, als we niet zomaar weglopen?
Next time, I say we just run away.
De volgende keer vluchten we gewoon.
Otherwise the whole thing could just run away.
Anders kan het allemaal uit de hand lopen.
You can't just run away like this.
Je mag niet weglopen op deze manier.
Because she could have just run away.
Omdat ze gewoon had kunnen weglopen.
They can't just run away.
Ze mag er niet zo vandoor gaan.
Dr. Glass wouldn't just run away.
Dr. Glass loopt niet zomaar weg.
It's not something I can just run away from, Bella.
Het is niet iets, waar ik gewoon van weg kan rennen, Bella.
I can't just run away with you.
Ik kan niet zo maar met jou weg gaan.
Charles didn't just run away from his duty.
Charles liep niet alleen weg van zijn plicht.
He could have just run away.
Hij had ook gevlucht kunnen zijn.
Let's just run away forever.
Laten we samen weglopen, voor altijd.
I can't just run away and leave her.
Ik kan niet zomaar weggaan en haar verlaten.
She probably didn't just run away.
Ze liep waarschijnlijk niet gewoon weg.
Leah, you can't just run away.
Leah, je kunt niet zomaar vluchten.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 173. Exact: 173. Verstreken tijd: 144 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo