Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "justice" in Nederlands

Suggesties

6794
1609
660
525
446
Attempting to conceal a fugitive from justice.
Poging tot het verbergen van een vluchteling voor justitie.
We were meant to exact justice.
We waren voorbestemd om voor gerechtigheid te zorgen.
Today I return justice to this land.
Vandaag heb ik de gerechtigheid in dit land hersteld.
Another trophy for His Majesty's justice.
Nog een trofee voor de rechtvaardigheid van zijne hoogheid.
I got 13 families denied justice.
Ik heb 13 families die rechtvaardigheid is ontzegd.
Poetic justice for the injuries they suffered.
Poëtische gerechtigheid voor de verwondingen die zij hebben geleden.
And that will give Lem the justice he deserves.
Pezuela aan te pakken, mijn penning te redden... en Lem de gerechtigheid te geven die hij verdient.
Priests and capitalists are fleeing from proletarian justice.
Priesters en kapitalisten slaan op de vlucht voor de proletarische gerechtigheid.
As I said, justice requires killing.
Zoals ik al zei, gerechtigheid noodzaakt soms om te doden.
Just dogged determination to see justice for all humanity.
Alleen maar verbeten vastberadenheid om voor de hele mensheid gerechtigheid te zien.
An introduction to the internet for social justice activists.
Een inleiding op het Internet voor activisten die streven naar sociale rechtvaardigheid.
Anything less is to palter with universal justice.
Alles wat minder is, is marchanderen met universele rechtvaardigheid.
Fortress Europe involves neither freedom, nor security nor justice.
In Fort Europa is geen plaats voor vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.
Clearly there is no lasting peace without historical truth and justice.
Er kan zeker geen duurzame vrede komen zonder gerechtigheid, en ook niet zonder kennis over de ware toedracht van de historische gebeurtenissen.
We speak about justice and remembering victims.
Wij spreken van gerechtigheid en van het gedenken van de slachtoffers.
It's the presence of justice.
Vrede is afwezigheid van conflict, en aanwezigheid van gerechtigheid.
He journeyed to the capitol seeking justice.
Hij ging naar het Capitool op zoek naar gerechtigheid.
We must find some form of justice.
We moeten een of andere vorm van rechtvaardigheid vinden.
I want justice, not excuses.
'Ik wil gerechtigheid, geen uitvluchten'.
That's how our justice works.
Dat is de manier waarop onze gerechtigheid werkt.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 19078. Exact: 19078. Verstreken tijd: 156 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo