Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "laying down" in Nederlands

Suggesties

They're laying down some beat.
Ze zijn tot vaststelling van sommige verslaan.
Commission Decision laying down general implementing provisions for the reimbursement of medical expenses.
Besluit van de Commissie houdende vaststelling van de algemene uitvoeringsbepalingen voor de vergoeding van ziektekosten.
The helos started laying down white phosphorus to cover us.
De heli's schoten wit fosfor om ons te dekken.
Those truckers aren't laying down anymore.
Die vrachtrijders accepteren 't niet meer.
In a car, laying down.
In een auto, ik lag neer.
Nobody looks fat when they're laying down.
Niemand ziet er dik uit als ze ligt.
There's only fighting or laying down.
We kunnen vechten of ons erbij neerleggen.
I was just upstairs laying down.
Ik was even boven om een tukje te doen.
Alright, ma'am, I'm laying down.
Goed, mevrouw, ik lig.
I am laying down this sword between us.
Ik leg dit zwaard tussen ons in.
Time for NCIS to stop laying down the job.
Tijd voor NCIS om niet te slapen tijdens het werk.
The new peace treaty means dozens of countries laying down arms.
Het nieuwe vredesverdrag houdt in dat talloze landen hun wapens neerleggen.
The cartel's laying down roots, funding legitimate businesses.
Ze proberen hier te wortelen, door bonafide bedrijven te financieren.
I'm picking up what you're laying down.
Ik pak op wat jullie opgeven.
I'm not laying down with you.
Ik kom niet bij je liggen.
I'm not laying down with you.
Ik kom niet bij je liggen. Nee.
The Commission shall adopt implementing acts laying down and subsequently updating such a priority list of additives.
De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast voor het opstellen en vervolgens bijhouden van een dergelijke prioriteitslijst van additieven.
The Commission shall adopt implementing acts laying down the procedures for the establishment and operation of this panel.
De Commissie stelt bij uitvoeringshandeling procedures vast voor de instelling en het functioneren van deze adviescommissie.
This is against the principles of laying down Community rules.
Dit druist in tegen het beginsel van communautaire regels.
The proposed directive follows two different approaches when laying down definitions.
Het richtlijnvoorstel volgt bij het vastleggen van definities twee verschillende wegen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2243. Exact: 2243. Verstreken tijd: 163 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo