Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "lend a helping hand" in Nederlands

een handje te helpen
bieden een helpende hand
een handje helpen
Neighbors quick to lend a helping hand to anyone in their hour of need.
Buren die snel zijn om een handje te helpen... aan iedereen in tijden van nood.
Every business must lend a helping hand, Mr. Wyatt.
Elk bedrijf moet een helpende hand geven, Mijnheer Wyatt.
Let me lend a helping hand in this fight, Bhuvan.
Laat me je helpen bij dit gevecht, Bhuvan.
Thank you to everyone who has shown up today to lend a helping hand.
Ik bedank iedereen die vandaag is komen helpen.
We lend a helping hand... and it's safer for us, too.
We bieden een helpende hand... en het is veiliger voor ons ook.
I'm just here to lend a helping hand.
Ik ben gewoon hier om een helpende hand te bieden.
I'm just trying to lend a helping hand here, chief.
Ik wil enkel een handje toesteken, chef.
Thank you to everyone who has shown up today to lend a helping hand.
Hierbij wil ik iedereen die een handje geholpen heeft bedanken.
My grief-stricken mourners, here to lend a helping hand.
Een aantal rouwenden helpt me een handje.
I'm always willing to lend a helping hand.
Daar ben ik altijd toe bereid.
I hope that the European Union and the United Nations will lend a helping hand to whatever government is in power in Indonesia.
Ik hoop dat de Europese Unie en de Verenigde Naties de helpende hand bieden aan welke regering dan ook in Indonesië.
For its part, the European Union ought to lend a helping hand in the sphere of renewable energy technologies, since climate change is a shared concern.
Wat de Europese Unie betreft, zou zij de helpende hand moeten bieden op het vlak van technologieën voor hernieuwbare energie, want de klimaatverandering is een zorg die ons allen aangaat.
To stay in business you can't just "lend a helping hand".
Je moet zaken doen, geen diensten bewijzen.
There's only one man left in the world who can lend a helping hand to my son, and that's the president.
Er is nog slechts één man in de wereld die me kan helpen met m'n zoon, en dat is de president.
So do what the winegrower does and lend a helping hand to the bee.
Doe daarom als de wijnboer en help de bij een pootje.
Spar has agreed to lend the students crates, and the Cedo Nulli students association will probably come and lend a helping hand, as well.
De Spar heeft al toegezegd dat de studenten kratten kunnen gebruiken en ook studievereniging Cedo Nulli komt waarschijnlijk een handje helpen.
A Breeder's arms are always able to wield a mop, support an armful of puppies, or lend a helping hand to a newcomer.
Een Fokker's arm is altijd bereid te dweilen, een hoop pups vast te houden of een helpende hand te verlenen aan een nieuwkomer.
With one person desperately in need, and another willing to lend a helping hand.
Met iemand die hulp nodig heeft, en een ander iemand die wilt helpen.
While rescue workers in Haiti persistently search for survivors of the magnitude 7 earthquake that hit the country last Tuesday, the poker community continues to come together and find ways they can lend a helping hand from afar.
Terwijl reddingswerkers in Haïti voortdurend zoeken naar overlevenden van de aardbeving met een kracht van 7 op de schaal van richter, die het land afgelopen dinsdag heeft geraakt. de poker gemeenschap blijft samenkomen om manieren te vinden waarmee ze een helpende hand toe kunnen steken.
They helped Philip with the supplies, they carried money to the families for Nathaniel, and always were they ready to lend a helping hand to any one of the apostles.
Zij hielpen Filippus met de bevoorrading, zij brachten voor Natanael geld naar de gezinnen, en steeds stonden zij klaar om ieder van de apostelen de helpende hand te bie- den.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 33. Exact: 33. Verstreken tijd: 61 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo