Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "lifetime ago" in Nederlands

lang geleden
mensenleven geleden
eeuwigheid geleden
leven geleden
eeuwen geleden
vorig leven
eeuw geleden
ander leven
leven terug
levenlang geleden
jaren geleden

Suggesties

Especially by things that happened a lifetime ago.
Juist bij dingen die zo lang geleden gebeurd zijn.
This feels like a lifetime ago.
Het voelt allemaal zo lang geleden.
Seems like both a lifetime ago and also just yesterday.
Het lijkt een mensenleven geleden en ook als gisteren.
Course, that was a lifetime ago.
Dat is een mensenleven geleden, natuurlijk.
It seems like a lifetime ago, back when there were good surprises.
Het lijkt een eeuwigheid geleden, toen er nog goede verrassingen waren.
Seems like a lifetime ago when I... pulled you out of that rubble, doesn't it.
Het lijkt een eeuwigheid geleden toen ik... je onder dat puin vandaan haalde.
And Chester's Mill seems like a lifetime ago.
En Chester's Mill lijkt een mensenleven geleden.
Feels like that was a whole lifetime ago.
Het voelt of het een leven lang geleden is.
Feels like it was a lifetime ago.
Het lijkt ook al lang geleden.
I might have wanted to be D.A., but that was a lifetime ago.
Ik had dan de wens D.A. te zijn maar dat was een mensenleven geleden.
Almost a lifetime ago, I was a student.
Bijna een mensenleven geleden, was ik een student.
I started this place with Alan Clark, what seems like a lifetime ago.
Ik begon dit met Alan Clark, wat een mensenleven geleden lijkt.
I hold many regrets, since first we laid eyes on each other a lifetime ago.
Ik heb veel spijt... sinds we voor het eerst elkaar zagen, een mensenleven geleden.
The marines were a lifetime ago. I was... I was a ·i·erent man then.
De marine is een eeuwigheid geleden, ik was toen iemand anders.
You know, I remember a lifetime ago... I was about three and a half feet tall... weighing all of sixty pounds, but every inch your son.
Weet je... een mensenleven geleden... ik was een turf groot, amper dertig kilo. maar helemaal je zoon.
You know, Lex may have been your friend a lifetime ago, Clark, but... Eventually, he would have killed you.
Weet je, Lex mag dan wel lang geleden je vriend zijn geweest maar hij wilde je vermoorden.
You know, lex may have been your friend a lifetime ago, clark, but eventually, he would have killed you.
Lex is misschien lang geleden jouw vriend geweest, Clark, maar uiteindelijk, zou hij jou hebben vermoord.
I'm sayin' that was a lifetime ago
Ik zeg alleen dat dat 'n eeuwigheid geleden was.
Why do you keep questioning me about something that happened a lifetime ago?
Waarom blijf je maar doorvragen over iets dat zo lang geleden is gebeurd.
Jonas Stern, about a lifetime ago, sat me down in a room, not unlike this one, and offered me a cigar.
Jonas Stern, ongeveer een mensenleven geleden, zette me neer in een kamer, niet veel anders van deze, en bood me een sigaar aan.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 98. Exact: 98. Verstreken tijd: 114 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo