Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "locus" in Nederlands

plaats
meetkundige plaats
locus
merken zullen
Detective Galvez and his team determined the locus of the shooter, but that's it for now.
Rechercheur Galvez en zijn team hebben de plaats van de schutter gevonden, maar dat is het tot nu toe.
As you can see, at locus D3 the alleles are 12 through 19.
Zoals je ziet op plaats D3, zijn de allels 12 tot en met 19.
Responsible for the computation of the algebraic equation of a locus.
Verantwoordelijk voor de bepaling van de vergelijking bij een meetkundige plaats.
Select the following point, whose locations the locus will be drawn through...
Selecteer het volgende punt, de meetkundige plaats zal door de posities daarvan worden getekend...
Frank investigates how the beta-globin gene locus is regulated.
Frank onderzoekt hoe de locus van het beta-globine gen wordt gereguleerd.
A common allele at each locus.
Een overeenkomstig alleel op iedere locus.
A variant 15.2 at d7 locus.
Een variant van 15,2 op locus D7.
The locus coeruleus in the midbrain can release noradrenaline during highly traumatic events.
De locus coeruleus in het middenbrein kan noradrenaline vrijgeven, tijdens erge traumatische gebeurtenissen.
It took quite some effort to notice something that was outside my locus of attention, even though it was in plain sight.
Het kostte me moeite om iets op te merken dat buiten m'n locus of attention valt, zelfs als het duidelijk zichtbaar is.
The genes are placed in precise locations named "locus".
Genen bevinden steeds op de "locus".
And here it is: a practical example of the locus of attention.
En zie: dit is een praktisch voorbeeld van de locus of attention.
But the DNA samples share 65% of their profile at each locus, indicating that they are immediate relatives.
Maar ze hebben voor 65 procent hetzelfde profiel op elke locus, wat bewijst dat ze rechtstreekse verwanten zijn.
RFLP-PCR analysis of PIM locus of Zambian
RFLP-PCR analyse van de PIM locus van Zambiaanse
That locus is linked to congenital blindness which doesn't appear in the maternal line.
Die locus is verbonden met aangeboren blindheid... wat niet voorkomt aan de kant van de moeder.
Europol has no locus standi to become involved in decisions about whether or not the United States, or any other country, should include particular individuals on any 'no-fly list'.
Europol heeft geen locus standi om betrokken te worden bij beslissingen over de vraag of de Verenigde Staten, of enig ander land, bepaalde personen al dan niet op een "no-fly list" moeten zetten.
The Relationship of two individuals x and y is the probability pr(x, y) to find in the same locus two identical genes.
De verwantschap tussen twee personen x en y is de waarschijnlijkheid pr(x, y) om een locus met dezelfde genen te vinden.
The Consanguinity of an individual x is the probability cg(x) to find in a given locus two identical genes.
De verwantschap van een individu x is de waarschijnlijkheid cg(x) om een locus met net dezelfde genen te vinden.
The torus is the geometric locus of the circles with radius R (smaller than r) and center on C, lying in a plane through the z-axis.
De torus is de meetkundige plaats der cirkels met straal R (kleiner dan r) en middelpunt op C, gelegen in een vlak door de z-as.
Three alleles are recognized on the locus Ir (= Iris), in this order of dominance:
Men herkent het bestaan van drie allelen op de locus Ir (= Iris), in de volgende volgorde van dominantie:
Pleas in law: The Board of Appeal erred in its finding that the other party to the proceedings before it had locus standi to file the opposition.
Aangevoerde middelen: de kamer van beroep heeft ten onrechte geoordeeld dat de andere partij in de procedure voor haar locus standi had om oppositie in te stellen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 181. Exact: 181. Verstreken tijd: 117 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo