Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "lover's" in Nederlands

geliefde
minnaar
geliefden
liefdes
liefhebber van
verliefde
verliefd
Lover's
gekibbeld
natuurliefhebbers
minnaar's
vleesliefhebbers
liefdespad
geliefde's
liefdesloon
Sad words suit not upon a lover's tongue.
Zulke vertwijfelde woorden passen niet bij een geliefde.
The thing about love is, people often try to remake themselves in their lover's eyes, especially in new relationships.
In de liefde is het vaak zo dat mensen zichzelf opnieuw willen uitvinden voor hun geliefde vooral dan in nieuwe relaties.
Hawkins, journey's end with lover's meeting.
Hawkins, Journey's End met minnaar ontmoeting.
Should they share her lover's fate?
Moeten zij het lot van haar minnaar delen?
Seven years ago, Natima and I had a lover's quarrel and...
Zeven jaar geleden hadden Natima en ik een beetje ruzie als geliefden.
While Susan remained hopelessly stuck, Gabrielle was moving to confront the issue of her young lover's restless conscience.
Terwijl Susan hopeloos vast bleef zitten, ging Gabrielle de confrontatie aan met het rusteloze geweten... van haar jonge minnaar.
And there's mention of her lover's wife.
Ze vermeldt de vrouw van haar geliefde.
Rather bold inviting me to your lover's birthday party.
Nogal gewaagd om me te vragen voor het verjaardagsfeestje van je minnaar.
But, my lover's song is too short.
Maar... het lied van mijn minnares... duurt te kort.
They're parked in lover's lane.
Ze staan op de Lover's laan geparkeerd.
He's your lover's servant.
Hij is het knechtje van je minnaar.
She's worried about hurting her lover's feelings because he's so sensitive.
Ze maakte zich zorgen om de gevoelens van haar geliefde pijn te doen omdat hij zo gevoelig is.
You know the way to an art lover's heart.
Je weet de weg tot een kunstliefhebber's hart.
The lover's outward appearance begins to change.
Het uiterlijk van de minnaar begint te veranderen.
The lover's identity has been resurrected.
De identiteit van de minnaar is opgewekt.
And that's no lover's kiss.
En het is geen liefdevolle zoen.
An evening in Manhattan with my lover's wife.
Een avond in Manhattan met de vrouw van mijn geliefde.
My lover's just drowned in a pool of green sludge.
Mijn minnaar is verdronken in een plas groene smurrie.
They don't call SlotsMillion a slot lover's paradise for nothing.
Ze don't call SlotsMillion een sleuf minnaar's paradijs voor niets.
Me, in pretending to be someone else, and your lover's wife.
Mij, door je als iemand anders voor te doen en de minnaar van je vrouw.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 283. Exact: 283. Verstreken tijd: 147 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo