Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "low-cost flights" in Nederlands

goedkope vluchten
low-cost-vluchten
Our services Germanwings offers you more than just low-cost flights.
Onze services Germanwings biedt meer dan alleen goedkope vluchten.
International train connections are typically more expensive than low-cost flights.
Internationale treinreizen zijn meestel duurder dan goedkope vluchten.
Subject: Payment of credit card supplements for low-cost flights
Betreft: Toeslag bij het betalen voor goedkope vluchten met een creditcard
Consumers are very happy to pay less to fly, but I do not know whether the Commission has any studies establishing a link between low-cost flights and the increase in the number of air incidents.
Voor de consument is het heel prettig dat het vliegen minder kost, maar ik weet niet of de Commissie beschikt over onderzoeken die duiden op een verband tussen goedkope vluchten en een toenemend aantal luchtvaartongevallen.
Low-cost flights from €16.99* - Germanwings
Goedkope vluchten vanaf 16,99 € - Germanwings
There are already millions of holidaymakers this year who will be tempted with promises of low-cost flights only to see the true cost of the flight often costing many times more than they thought.
Er zijn dit jaar alweer miljoenen vakantiegangers verleid met beloften van goedkope vluchten, waarna de echte kosten vaak een veelvoud bleken te zijn van wat zij hadden gedacht.
Regularand low-cost flights to Malaga are available from most European airports.
Vluchten naar Malaga zijn beschikbaar vanaf de meeste Europese vliegvelden.
All destinations - all prices Take off with joy: low-cost flights within Germany and across Europe.
Alle bestemmingen - alle prijzen Springen van vreugde: Vluchten voor een goedkope prijs - binnen heel Duitsland en Europa.
But swimming offers in the popular tourist areas on the Red Sea, or cruise on the Nile and Baden-combinations and indications of low-cost flights in the blog a place.
Maar zwemmen aanbiedingen in de populaire toeristische gebieden aan de Rode Zee, of cruise op de Nijl en Baden-combinaties en aanduidingen van low-cost vluchten in de blog een plaats.
In the air transport business, traders advertise flights, including low-cost flights as well as package tours, without indicating taxes and other charges and therefore without indicating the full price.
In de sector van het luchtvervoer adverteren handelaren met vluchten, waaronder laaggeprijsde vluchten en ook pakketreizen, zonder de belastingen en andere heffingen aan te geven en derhalve zonder de volledige prijs te vermelden.
Six months ago, we in the Transport Committee put a question to the Transport Commissioner because in the context of SkyEurope in Slovakia, we had the case of passengers with low-cost flights being stranded and not being transported further.
Een half jaar geleden heeft de Commissie vervoer al een vraag gesteld aan de commissaris voor vervoer, omdat we in verband met SkyEurope in Slowakije hadden vastgesteld dat passagiers een goedkope vlucht hadden geboekt, en toen niet verder vervoerd werden.
To that end, BSCA decided to focus on the niche market of short- and medium-haul point-to-point flights, and in particular on low-cost flights.
Met het oog daarop heeft BSCA besloten om zich toe te leggen op het segment van de punt-tot-punt-vluchten op korte en middellange afstand, met name op de lagekostenvluchten.
It might mean increased costs, which the service providers would have to pass on to their passengers, a factor that might further hit this industry hard at a time when it is under pressure from low-cost flights and coach travel.
Dat kan leiden tot hogere kosten, die de dienstverleners op hun reizigers moeten afwentelen, wat een zoveelste zware belasting kan zijn voor deze branche, in een tijd waarin deze hevige concurrentie ondervindt van goedkope vluchten en busreizen.
What is involved is not airports for low-cost flights, but, quite simply, a publicly funded private initiative which institutional aids could turn into a source of unfair competition for neighbouring airports which are, by contrast, of general utility.
Het gaat niet om vliegvelden voor goedkopen vluchten, maar eenvoudig om een particulier initiatief dat wordt gefinancierd uit openbare middelen, en dat dankzij overheidssteun op oneerlijke voorwaarden kan concurreren met nabijgelegen luchthavens, die juist wel van algemeen belang zijn.
Is it not high time for the environmental costs of low-cost flights, in particular, to be charged to passengers, so as to encourage consumers to opt for rail as a mode of transport?
Is het niet dringend tijd dat de milieukosten van met name low-cost-vluchten worden aangerekend, ten einde de consument ertoe aan te zetten te kiezen voor de trein als transportmiddel?
All this with easy acces to the tourist highlights of the Périgord Noir, like the Lascaux caves. 30 km from Bergerac (low-cost flights) and 35 km from Périgueux
Goede ligging ten opzichte van toeristische bezienswaardigheden van de Péridord Noir, zoals de grotten van Lascaux. Op 30 km van Bergerac en 35 km van Périgueux.
Subject: Charging of environmental costs of low-cost flights
Betreft: Aanrekening milieukosten low-cost-vluchten
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 17. Exact: 17. Verstreken tijd: 36 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo