Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "more what" in Nederlands

meer wat
eerder wat

Suggesties

I do not know more what, but they were important.
Ik weet niet meer wat, maar ze waren belangrijk.
It's more what he didn't say.
Het is meer wat hij niet zei.
It was more what you did.
Het is eerder wat jij hebt gedaan.
It's more what I didn't.
Het is eerder wat ik niet las.
It's more what I'm smelling, Jethro.
Het is meer wat ik ruik, Jethro.
A go between is more what we had in mind.
Een 'ga er tussen' is meer wat we in gedachten hadden.
It was more what you did.
Het was meer wat jij deed.
It's more what happened to me.
't Is meer wat met mij gebeurd is.
Well, it was more what I said.
Nou, het was meer wat ik zei.
Well, it's more what I've gotten into, I suppose.
Het is eerder wat mij heeft bezield.
It's more what he's not done, really.
Het is eerder wat hij niet heeft gedaan.
Mr Gently, I didn't know any more what to think.
Mr Gently, ik wist niet meer wat ik moest denken.
People, I think... they believe more what they see on the picture screen.
De mensen, denk ik... geloven meer wat ze zien op het filmdoek.
It's more what he didn't do and what he's still not doing.
Het is meer wat hij niet deed en wat hij nog steeds niet doet.
So in your aspect of saying, "Be love", you know, we learn more what love is, by going through the experiences of what love is not.
Dus in jouw aspect van vertellen"Wees liefde" weet je, leren we meer wat liefde is, om door die ervaringen heen te gaan van wat liefde niet is.
The more he tried to go back to normal seeing, the more what used to make normal sense kept sliding into something else.
Hoe meer hij probeerde om naar normaal kijken terug te gaan, hoe meer wat eens normaal was geweest bleef overgaan in iets anders.
To understand about more what happens to the ear when the symptoms of Tinnitus are present, it is useful to understand how the ear itself is structured and how it works.
Om te begrijpen over meer wat er gebeurt met het oor wanneer de symptomen van Tinnitus aanwezig zijn, is het nuttig om te begrijpen hoe het oor zelf is gestructureerd en werkt het.
Even the queen of instruments is not any more what she was before: theorgan is not needed any more for music in large halls.
Ook de koningin der instrumenten is niet meer wat zij geweest is:het orgel is niet meer nodig voor muziek in grote zalen.
Identity is far more what we will NOT do, to enable what we WILL do.
Identiteit is veel meer wat wij niet zullen doen, om wat we wel zullen doen mogelijk te maken.
Well, it wasn't what I said, it was more what I...
Tja, het was niet wat ik zei, meer wat ik deed...
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 114. Exact: 114. Verstreken tijd: 250 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo