Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "once upon a time" in Nederlands

You forgot to start with 'once upon a time'.
Je vergat te beginnen met' Er was eens'.
Like in a tale, I'll start with "once upon a time"...
Zoals in een sprookje, begin ik met "er was eens"...
So were we... once upon a time.
Dat waren wij ook... lang geleden.
Well, I had a little bit of fame, once upon a time.
Nou, ik had een beetje roem, lang geleden.
At least I was... once upon a time.
Ik was dat in ieder geval... lang geleden.
You know, Sebastian, I was a transfer student myself... once upon a time.
Weet je, Sebastian, ik was zelf ook een overgeplaatste student... lang geleden.
Well, once upon a time, there was a lovely princess, and she lived in a kingdom ruled by evil men.
Er was eens een mooie prinses en ze woonde in een koninkrijk, geregeerd door slechte mannen.
There was once upon a time a tailor who had three sons, and only one goat.
Vele jaren geleden was er eens een kleermaker, die drie zoons had en verder alleen een geit.
Well, once upon a time, there was a fair maiden...
Er was eens een mooie jonkvrouw...
I had quite a sizeable family once upon a time.
Ooit had ik best 'n grote familie.
I did a semester abroad here once upon a time.
Ik heb hier ooit een tijdje gezeten.
Staff were loyal, once upon a time.
Personeel was loyaal, ooit tevoren.
Well, once upon a time, yes.
Nou, ooit weleens, ja.
Because, once upon a time...
I did, once upon a time, But not anymore.
Ik heb wel ooit eens gespeeld, maar doe dat al lang niet meer.
We, shared a steak dinner once upon a time in Chattanooga.
We hebben ooit samen een steak gegeten in Chattanooga.
Well, once upon a time, this was a technological revolution.
Ooit was dit een technologische revolutie.
Nowadays, technology leads to unemployment, whereas once upon a time it created employment.
De technologie creëert nu werkloosheid, terwijl zij ooit banen schiep.
But then, neither were you and Summer, once upon a time.
Het is geen voor de hand liggend koppel, maar dat waren jij en Summer ook niet.
Serena, once upon a time.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 956. Exact: 956. Verstreken tijd: 138 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo